Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Op zondag 14 oktober 2012 trokken we naar de stembus voor de verkiezingen van gemeenteraad en provincieraad.
CD&V, SP.A en Open VLD hebben op de avond van 14 oktober al een coalitieakkoord ondertekend. Deze drie fracties zullen samen de meerderheid in de gemeenteraad vormen. Al de verkozen kandidaten van deze drie lijsten hebben samen opnieuw Luc Vleugels als burgemeester voorgedragen.
De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op 2 januari 2013 om 20 uur. De gemeenteraad telt vanaf dan 35 i.p.v. 33 gemeenteraadsleden.

Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels
Open VLD
3.058 stemmen
10,4 %  
4 zetels
N-VA
7.901 stemmen
27 %
11 zetels
Vlaams Belang
1.990 stemmen  
6,8 %  
2 zetels
SP.A
3.564 stemmen
12,2 %  
4 zetels
Groen!
1.138 stemmen  
3,9 %  
0 zetels
CD&V
8.644 stemmen
29,5 %
13 zetels
PVDA+ 
371 stemmen
1,3 %  
0 zetels
ETA
1.706 stemmen  
5,8 %  
1 zetel
Groot Heist Anders   
927 stemmen  
3,2 %  
0 zetels

Meer informatie vind je op http://www.vlaanderenkiest.be

Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan door iedereen die deelnam aan de verkiezingen hier geraadpleegd worden.