Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Hij wordt verkozen voor een periode van 6 jaar en stippelt maandelijks de beleidslijnen uit. Er worden beslissingen genomen met betrekking tot personeel, begroting, reglementen, aankoop gebouwen, enz... 

De voorzitter van de gemeenteraad opent en sluit de vergadering en staat in voor de orde in de raadzaal.

De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de in dienst zijnde leden aanwezig is. Na de bespreking van elk agendapunt wordt in principe hierover mondeling gestemd. Persoonsgebonden agendapunten (bv. schorsing, aanwerving, ontslag, ...) worden in besloten zitting behandeld.

Van alle beslissingen wordt er een verslag gemaakt. De gemeentesecretaris is belast met het opstellen ervan.

De Heistse gemeenteraad telt in totaal 35 leden, waarvan de zetels als volgt verdeeld zijn: 13 CD&V, 4 SP.A, 4 OPEN VLD, 11 N-VA, 1 E.T.A. en 2 VLAAMS BELANG.