Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden bepaalde agendapunten in gesloten zitting behandeld. 

In Heist-op-den-Berg zijn er vier commissies:

Thema's

Contact

Secretariaat

Adres
Kerkplein 17 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
Vandaag Nu gesloten
Telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:00 uur & 13:30 tot 16:00 uur