Aanwijzing getuigen stem-en telbureaus

Op dinsdag 28 mei 2024 van 14 tot 16 uur zal de voorzitter van het kantonhoofdbureau te Kerkplein 15, 2220 Heist-op-den-Berg getuigen aanwijzen voor de stem- en telbureaus van Heist-op-den-Berg voor de gemeente Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte.

De aanstelling moet door één kandidaat worden ondertekend. Het is evenwel niet nodig dat deze kandidaat werkelijk de aanstellingsbrief indient bij de kantonvoorzitter. Een ieder kan dit doen. De akte van aanstelling moet evenmin door alle kandidaten van een lijst worden ondertekend. De handtekening van één kandidaat volstaat. 

Het is niet nodig dat het hele kantonhoofdbureau hiervoor aanwezig is. De aanwezigheid van de voorzitter en secretaris volstaat. De getuige zal een aanstellingsbrief ontvangen ondertekend door de kantonvoorzitter. De getuigen zal deze brief moeten voorleggen aan de voorzitter van het stem- of telbureau waar hij als getuige zal zetelen.

Een kandidaat kan zoveel getuigen aanduiden als er stem- en telbureaus zijn in een kieskring. Hij kan hetzelfde aantal plaatsvervangende kandidaat aanstellen.

In geval van gelijktijdige verkiezingen kan een lijst die hetzelfde volgnummer gebruikt voor de drie verkiezingen maar één getuige en één plaatsvervangende getuige aanstellen voor de stem.