Getuigschrift van wettelijke samenwoonst

Online aanvragen

Het getuigschrift van samenwoonst is een attest dat bevestigt dat een inwoner een wettelijke samenwoning heeft laten registreren. Het is geen verklaring wettelijke samenwoonst. Daarvoor moet men samen langskomen aan de loketten.

Voorwaarden

Je hebt een wettelijke samenwoonst laten registreren en wenst daarvan een bewijs.

Procedure

Je kunt het getuigschrift van samenwoonst opvragen bij je gemeente. In Heist-op-den-Berg kan dat op volgende manieren:

  • Online aanvragen en meteen digitaal via mail ontvangen. Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) eID met pincode nodig of je vult je gegevens aan via het formulier.
    Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
  • Persoonlijk aan het loket bij Burgerzaken in het gemeentehuis.
  • Via mail of brief gericht aan Burgerzaken.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Een getuigschrift van wettelijke samenwoonst is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie