Getuigschrift van wettelijke samenwoonst

Het getuigschrift van samenwoonst is een attest dat bevestigt dat een inwoner een wettelijke samenwoning heeft laten registreren. Dit is geen verklaring wettelijke samenwoonst. Hiervoor dient men samen langs te komen aan de loketten.

Voorwaarden

Je hebt een wettelijke samenwoonst laten registreren en wenst hiervan een bewijs.

Procedure

Je kunt het getuigschrift van samenwoonst opvragen bij je gemeente. In Heist-op-den-Berg kan dit op volgende manieren:

  • Online aanvragen en meteen digitaal via e-mail ontvangen. Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) eID met pincode nodig.
    Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
  • Via het webformulier. Het attest wordt met de post opgestuurd.
  • Persoonlijk aan het loket bij Burgerzaken in het gemeentehuis.
  • Via brief gericht aan Burgerzaken. 

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Een getuigschrift van wettelijke samenwoonst is gratis.

Contactinformatie