Attest van woonst

Online aanvragen

Het attest van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kan ook een attest van woonst aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jij zelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kunt het attest van woonst opvragen bij je gemeente. In Heist-op-den-Berg kan dit op volgende manieren:

 • Online aanvragen en meteen digitaal via mail ontvangen. Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) eID met pincode nodig of je vult je gegevens in via het formulier.
 • Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
 • Aan het loket bij Burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Via mail of brief gericht aan Burgerzaken. 

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het attest van woonst is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie