Attest van woonst voor een huwelijk

Online aanvragen

Een attest van woonst voor een huwelijk kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland. Het attest bevestigt dat je als inwoner ingeschreven bent op jouw adres in je gemeente. Het vermeldt ook de datum waarop je ingeschreven bent.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

 Je kunt het getuigschrift van woonst voor een huwelijk opvragen bij je gemeente. In Heist-op-den-Berg kan dit op volgende manieren:

 • Online aanvragen en digitaal via mail ontvangen. Hiervoor heb je een kaartlezer en je (Belgische) eID met pincode nodig of je vult je gegevens in via het formulier.
 • Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
 • Aan het loket bij Burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Via mail of brief gericht aan Burgerzaken. 

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het getuigschrift van woonst voor een huwelijk is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie