Gewoontebreker

Resultaten zomerenquête
Hoe denk je over je leef- en woonomgeving? Al trappend op de pedalen van de digitale bevragingszuilen in de Bergstraat, bij Sportoase De Lo en bij Hof ter Laken gaven jullie massaal antwoord. In totaal waren er ongeveer 1.300 reacties. Van de gebruikers die hun woonplaats opgaven, kwam ruim 70% uit Heist-op-den Berg, verspreid over de deelgemeenten. Zowel kinderen als volwassenen waren goed vertegenwoordigd, de jongeren waren dat iets minder.

We peilden vooral naar jullie ideeën over het centrum van Heist en hoe we het centrum en de dorpen kunnen verbeteren. Tegelijk vroegen we wat jullie vinden van het groen, de sport- en spelmogelijkheden en de plekken om vrienden of buren te ontmoeten in jullie woonomgeving. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Volgens een kleine meerderheid zorgt het eenrichtingsverkeer in de Bergstraat voor voldoende plaats voor voetgangers en fietsers. Drie op tien pleiten zelfs voor meer ruimte voor fietsers of voetgangers. Het tweerichtingsverkeer opnieuw invoeren is geen wens.

  • Om de dorpen te verbeteren, moeten we inzetten op meer groen en zit- en speelgelegenheden en op verkeersveiligheid. Meer parking is geen wens van de respondenten. In het centrum is vooral nood aan meer groen en meer verkeersveiligheid. Meer parking was geen uitgesproken vraag van de respondenten.
  • Iedereen vindt groen in de woonomgeving belangrijk en voor een op twee moet dat op wandel- of fietsafstand van hun woning. Algemeen zijn de respondenten tevreden over het groen in hun buurt, ze waarderen vooral de toegankelijke bossen. In de eigen straat is het belangrijk dat het groen mooi onderhouden is.

  • Ook over de mogelijkheden om te sporten, spelen en ontspannen in de buurt zijn de respondenten tevreden, terwijl ze plekken om te verpozen en te chillen missen.

  • De meerderheid heeft frequent contact met buren en familie in de eigen woonomgeving. Toch geeft een op de zes aan nooit contact te hebben met buren of familie. De plekken waar de buren elkaar het vaakst tegenkomen, zijn sportterreinen en pleinen of parken in de buurt. Om meer contact te bevorderen, denken de respondenten aan een grotere focus op horeca, activiteiten en veilige fiets- en wandelwegen.

De resultaten die uit de bevraging naar boven zijn gekomen worden opgepikt door het lokale bestuur en vormen mee de basis voor de verdere uitwerking van het project geWOONtebreker en voor de algemene beleidsvorming en acties van het lokale bestuur.

Fotoalbums