Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning is een vorm van hulpverlening voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen met minder (financiƫle) mogelijkheden. De ondersteuning is op maat van het gezin en steeds op vrijwillige basis. Het kan gaan over opvoeding, school, vrije tijd, administratie, financiƫn, woning, gezondheid, ...

Wat doet een gezinsondersteuner?

De gezinsondersteuner gaat samen met het gezin op zoek naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening. Daar waar nodig zorgt hij voor een warme doorverwijzing. De ondersteuning kan bestaan uit huisbezoeken, individuele gesprekken of praktische hulp afhankelijk van de noden van het gezin.

Gezinsondersteuning is geen wekelijkse, structurele opvolging. Wanneer een gezin daar nood aan heeft, zoekt de ondersteuner mee naar geschikte hulp. De hulp die wordt geboden is steeds gericht op verandering. Zodat het gezin in de toekomst zelfstandig wordt en ondersteuning niet meer nodig is.

Communicatie tussen de gezinsondersteuner, de doorverwijzende hulpverlener en het gezin staat centraal. Indien nodig zijn er overlegmomenten met de hulpverleners. Steeds met medeweten van het gezin. Net zoals andere hulpverleners is de gezinsondersteuner gebonden aan het beroepsgeheim.