Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kan je verkrijgen bij Burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de laatste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar. In Heist-op-den-Berg geldt een concessie voor 40 jaar. Deze kan nog verlengd worden met 10 jaar mits bijbetaling.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast. In Heist-op-den-Berg gelden volgende tarieven tot en met 31 december 2019:

 • Voor inwoners van de gemeente Heist-op-den-Berg en gelijkgestelden:
  • concessie voor 40 jaar (perceel grond, nis columbarium, urne urnenveld) per persoon: 555 euro
  • concessies voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis
  • hernieuwing van een concessie voor 10 jaar: 250 euro
 • Voor niet-inwoners:
  • concessie voor 40 jaar (perceel grond, nis columbarium, urne urnenveld) per persoon: 1055 euro
  • concessies voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis
  • hernieuwing van een concessie voor 10 jaar: 750 euro

 

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Contactinformatie