Groene peters en meters

Al meer dan 100 'Groene peters en meters' aan de slag!

Iedereen kan helpen in de strijd tegen zwerfvuil. Wist je dat er in onze gemeente al meer dan 100 vrijwilligers actief zijn als 'groene' peter of meter? Ieder van hen houdt een stukje Heist proper. Ieder naar eigen vermogen. Pascal Van Acker uit Schriek (foto) is één van hen. Waarom hij groene peter is geworden? Zijn vijf belangrijkste redenen:

 1. Omdat ik altijd al met de natuur ben begaan geweest. Vuil hoort nu eenmaal niet in onze natuur.
 2. Beroepsmatig (Paracommando) hebben we al een "way of life" waarbij vuil zeer nauwgezet meegenomen wordt in onze rugzak tot het moment dat we het op de voorziene plaatsen kunnen achter laten.
 3. Zwerfvuil is een realiteit. Velen klagen erover. We kunnen honderden redenen vinden waarom mensen vuil achter laten. En we kunnen honderden redenen vinden waarmee we ons zelf overtuigen dat het niet ons probleem is. Om gewoon de andere kant op te kijken. Ik heb gekozen om er wel iets aan te doen.
 4. Vuil trekt vuil aan.
 5. Het zwerfafval in de grachten kan een normale afvoer van regenwater belemmeren, waardoor wateroverlast ontstaat.

Voel jij je ook geroepen om de handen uit de mouwen te steken of wil je als vereniging ook een stuk van de gemeente mee proper houden? Aarzel niet en contacteer team Milieu en Duurzaamheid om jouw gratis uitrustingspakket in ontvangst te nemen!

Gratis uitrusting

Groene peters en meters (en kinderen die mee opruimen) krijgen van het lokale bestuur een gratis uitrusting bestaande uit:

 • witte zwerfvuilzakken en pmd-zakken (aparte inzameling restafval en pmd)
 • grijper
 • handschoenen
 • fluovest
 • een legitimatiekaart (soms worden groene peters of meters verkeerdelijk als sluikstorters aanzien)
 • indien gewenst: een bermbord

De groene peters en meters contacteren de mensen van Openbaar Domein voor de ophaling van de witte zakken zwerfvuil via openbaardomein@heist-op-den-berg.be. Ze geven een seintje als het afval klaar staat.

De pmd-zakken geven de groene peters mee met de reguliere pmd-ophaling.

Heb je als Heistse vereniging ook zin om mee te helpen? Maak jouw vereniging dan 'Groene peter of meter' van een bepaalde straat of wijk. 

Ben je een erkende Heistse jeugdvereniging of jeugdafdeling van een erkende Heistse vereniging? Neem dan zeker contact op met team Sport en Jeugd. Het groene peter- en/of meterschap telt als Maatschappelijk Waardevol Project waarvoor je subsidies kan ontvangen.