Groengebied De Goren

De Goren is een bijzonder landelijk gebied en herbergt heel wat waardevolle historische, landschappelijke en ecologische elementen. De Goorheyde vormt een natuurlijke depressie, waardoor het gebied zeer slecht ontwaterde en gedurende duizenden jaren bijzonder nat was. Deze natte omstandigheden zorgden tijdens de tussenijstijden voor het ontstaan van veen. Omstreeks 1750 strekte er zich een groot heidegebied van ca. 1.000 hectare uit in het grensgebied van Wiekevorst, Hulshout, Bruggeneinde en Heultje. In het gebied kan je nog een klein heiderelict ontdekken. Dit gebied herbergt zeldzame planten, zoals dopheide, zonnedauw, stekelbrem, koningsvaren en klokjesgentiaan.

Omstreeks 1950 werd het gebied ontwaterd en voor landbouwdoeleinden ontsloten. Het gebied bezit heel wat landschappelijke kwaliteiten. Je kunt er wandelen door onverharde dreven, langs houtkanten, kleine bosjes en sloten en genieten van mooie vergezichten.

Aan de rand van de Goren vind je het heemerf Kaasstrooimolen – Pandoerenhoeve. Deze historische site omvat de geklasseerde Kaasstrooimolen en een lemen langgevelhoeve uit de 17e eeuw.


©Steven Van de Velde

Contactinformatie