Grofvuil

Wat is grofvuil? 

Afval van vaste verbruiksgoederen van het gezin dat niet in gewone afvalcontainers kan gestopt worden, zoals oude meubelstukken, matrassen, fietsen, snoeisel van bomen en struiken, enzoverder. Dat met uitzondering van afbraakmateriaal van gebouwen, puin, auto- een motorwrakken en bederfelijke stoffen. 

Daardoor zijn uitgesloten:

 • verpakkingsafval en gewoon huisvuil  
 • afval van Kmo's 
 • afval van horecazaken 
 • afval van handelszaken 
 • steenafval 
 • roofing 
 • stronken 
 • autobanden 
 • elektrische huishoudtoestellen 

Wil je hout en vloerbekleding meegeven? Zorg er dan voor dat de stukken niet langer zijn dan 1 meter en dat alles stevig is samengebonden.

Ophaling

Grofvuil wordt door IOK Afvalbeheer op afroep opgehaald. De ophaling vindt plaats op de laatste donderdag van de oneven maanden.  Alle ophaaldata staan vermeld op de afvalkalender 2023.

 • 26 januari
 • 30 maart
 • 25 mei
 • 27 juli
 • 28 september
 • 30 november

Hoe? 

Als je grofvuil wil meegeven, moet je dit minimaal 3 werkdagen vooraf melden op het telefoonnummer van IOK Afvalbeheer 014 58 09 96. Dit is ten laatste de maandag voor de ophaling voor 16 uur. Dit telefoonnummer staat ook op de afvalkalender 2023 vermeld bij grofvuil.

Stickers 

Er moet een sticker op het grofvuil gekleefd worden. Die kan je aankopen bij het onthaal in het gemeentehuis, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg. Een sticker kost 16,80 euro per 0.5m³. Het maximaal toegelaten volume per ophaling is 2m³.