Grofvuil

Inzameling grofvuil 2023

In 2023 wordt het grofvuil door IOK Afvalbeheer op afroep opgehaald. De ophaling zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de oneven maanden. De eerstvolgende ophaling zal plaatsvinden op donderdag 26 januari 2023.  Alle ophaaldata staan vermeld op de afvalkalender 2023. Grofvuil is restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan, bvb tapijt, zetel, …

De ophaaldata voor 2023:

  • 26 januari
  • 30 maart
  • 25 mei
  • 27 juli
  • 28 september
  • 30 november

Als je grofvuil wenst mee te geven, dien je dit minimaal 3 werkdagen vooraf te melden op het telefoonnummer van IOK Afvalbeheer 014 58 09 96. Dit is ten laatste de maandag voor de ophaling voor 16 uur. Dit telefoonnummer staat ook op de afvalkalender 2023 vermeld bij grofvuil.

Vanaf 1 januari 2023 kan je naar de ophaaldienst van IOK bellen om het adres door te geven voor ophaling grof vuil. Op dat ogenblik is het registratiesysteem aangepast.

Er dient een sticker te worden gekleefd op het grofvuil. Deze sticker kan men aankopen bij team Onthaal, Kerkplein 17 te Heist-op-den-Berg.