Groot huisvuil en snoeihout

De ophaling van grofvuil gebeurt eenmaal per twee maanden, telkens op de eerste donderdag van de pare maanden van het jaar. Ophaling gebeurt pas na telefonische verwittiging aan het onthaal in het gemeentehuis (015 22 86 50), ten laatste de dinsdag vóór de ophaling vóór 16 uur.

Prijs: 15 euro per 0,5 m³, te betalen met stickers verkrijgbaar bij het Onthaal in het gemeentehuis. Het volume dat maximaal opgehaald wordt, is 2 m³ of 100 kg per stuk.

De ophaling van snoeihout gebeurt elk jaar in de periode april-mei en in oktober-november. Ophaling gebeurt na telefonische aanvraag op het nummer 015 22 86 50, ten laatste de dinsdag vóór de ophaling vóór 16 uur.

Prijs: 7,50 euro per m³, te betalen met stickers verkrijgbaar bij het onthaal in het gemeentehuis. Het volume dat maximaal opgehaald wordt, is 2 m³ per ophaling.

Snoeihout kan ook perfect gecomposteerd worden. Hiervoor wordt het best eerst gehakseld.