GRUP Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug

Gewestelijk RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur "Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug" in Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Nijlen en Westerlo.

Beslissing PLAN-MER PLICHT

In het kader van de opmaak van het Gewestelijk RUP Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellubrug' in Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Nijlen en Westerlo, werd een onderzoek tot milieu-effectrapportage uitgevoerd en dit conform het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.) zoals herhaaldelijk gewijzigd, het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieu-effectrapportage over plannen en programma’s (planMERbesluit), zoals herhaaldelijk gewijzigd en artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieu-effectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

Het besluit van het departement Omgeving luidt als volgt :
“Het voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke milieugevolgen en de opmaak van een planMER is niet nodig.”

De desbetreffende screeningsnota en beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER : https://www.lne.be/mer-dossierdatabank (dossiernummer SCRPL18024) en op het gemeentehuis, team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.