Nuttige links

www.agentschapondernemen.be

Op de website van Agentschap Ondernemen vind je een uitgebreid overzicht van wat deze organisatie voor de ondernemer kan doen. Je vindt er ook nieuws voor ondernemers, een ruim aanbod van elektronische publicaties en aankondigingen van infosessies en evenementen.

www.pomantwerpen.be

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is de organisatie die het sociaal-economische beleid van de provincie Antwerpen vorm geeft. Drie pijlers maken de kern uit van onze strategie: bedrijventerreinen, bedrijvencentra en investeringspromotie.

www.bergstraat.be

Het Bergstraatcomité verenigt de handelaars van de Bergstraat in Heist-op-den-Berg.

UNIZO

UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximale kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Ze staan dicht bij hun markt, hun medewerkers en klanten. Het gaat dikwijls om gezins- en familiebedrijven van jonge eenmanszaak tot internationaal actieve groei-KMO's.

VOKA

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 29 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen beheert industriële bedrijventerreinen gespreid over de hele Kempen en dus ook in onze gemeente. Meer info op www.iok.be/htmlsite/industreilmain.html

www.werk.be

Nieuwe site die alle informatie over werk en sociale economie in Vlaanderen bundelt met o.a. beleidsdocumenten, specifieke informatie over maatregelen, vacatures, premies, ...

Erkende ondernemersloketten

Om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, werden een "Kruispuntbank van Ondernemingen" en ondernemingsloketten opgericht.

Deze ondernemingsloketten staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen die in België:
- hetzij als handelsonderneming opereren;
- hetzij als werkgever onderworpen zijn aan de sociale zekerheid;
- hetzij btw-plichtig zijn;
- hetzij als zelfstandigen een intellectueel of vrij beroep uitoefenen of aan dienstverlening doen.

Meer info op http://economie.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/bce_kbo_nl_006.htm