Heist in de Wereld

Heist in de Wereld is de nieuwe naam voor de vroegere Noord-Zuiddienst. 

Dit team:

  • informeert en sensibiliseert de Heistenaar over mondiale thema’s
  • ondersteunt lokale Noord-Zuidorganisaties, -initiatieven en -projecten
  • coördineert de stedenband met Bergrivier in Zuid-Afrika
  • adviseert het college van Burgemeester en Schepenen over mondiale thema’s