Het gemeentearchief

Gelegen in het hart van onze gemeente bewaart het Heistse gemeentearchief een belangrijk cultureel erfgoed, een bron van kennis over het verleden. Het gemeentearchief beheert documenten (19de-20ste eeuw) die de fusiegemeente Heist (1977-2011) en de vroegere deelgemeenten Heist, Booischot, Hallaar, Itegem, Schriek en Wiekevorst (ca. 1840 - 1976) als overheidsinstelling hebben opgemaakt of ontvangen.

Het gemeentearchief bevat voor groot-Heist o.a.:

 • registers van de burgerlijke stand, 1800-1920 (kopie├źn)
 • bevolkingsregisters, 19de-20ste eeuw
 • notulen van de gemeenteraad en het schepencollege, 19de-20ste eeuw
 • kiezerslijsten, 19de-20ste eeuw
 • militieregisters, 19de-20ste eeuw

Heemkundig documentatiecentrum 'Die Swane'

In hetzelfde archiefdepot wordt ook de heemkundige documentatie bewaard. Deze wordt beheerd door de Heistse heemkundige kring 'Die Swane' en de archiefdienst. Voor groot-Heist en de regio Zuiderkempen worden o.a. volgende verzamelingen bewaard:

 • parochieregisters, 16de-20ste eeuw
 • heem- en geschiedkundige bibliotheek (ca. 3000 publicaties)
 • plaatselijke weekbladen, 19de-20ste eeuw
 • documentatiemappen over plaatselijke en regionale thema's
 • cartografisch materiaal
 • fototheek (ruim 3000 foto's)
 • verkiezingspropaganda, 19de-20ste eeuw
 • literair archief van plaatselijke schrijvers en dichters
 • tijdschriften

Wie kan er op het archief terecht?

 • iedereen met belangstelling voor het plaatselijke verleden
 • stamboomkundigen - in de leeszaal staan de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters vrij ter raadpleging
 • scholieren en studenten - voor een scriptie of verhandeling vind je in het archief mogelijk een onderwerp of een thema

Documenten