Historiek van adressen

Online aanvragen

Een historiek van adressen geeft een overzicht van alle plaatsen waar een inwoner is ingeschreven geweest.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • voorgaande en huidig adres(sen)
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

 Je kan een historiek van adressen opvragen bij je gemeente. In Heist-op-den-Berg kan dit op volgende manieren:

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • jouw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het getuigschrift van woonst is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie