Hoe ondersteunt de gemeente?

Het Lokaal Bestuur erkent dat de nieuwe wetgeving een grote impact heeft op de organisatie van een evenement. Daarom ondersteunt de gemeente door:

  • organisatoren te informeren
  • herbruikbare bekers goedkoop te verhuren
  • subsidies te voorzien voor Heistse jeugdorganisaties en jeugdafdelingen

Bekers zijn te ontlenen via de druk- en uitleendienst van de gemeente

De belangrijkste punten aangaande het uitlenen van de bekers zijn:

Alle Heistse inwoners kunnen een beroep doen op de uitleendienst. Scholen, erkende jeugdverenigingen, erkende sportverenigingen, erkende volwassenverenigingen en jongeren tot 25 jaar krijgen de materialen met 50 % korting.

Momenteel zijn er 3.900 herbruikbare bekers beschikbaar.

De tarieven zijn:

  • Huur 7,50 €/bak met 240 bekers (erkende vereniging of school die onder de 50% korting valt)
  • Huur 15 €/bak (overige)
  • Waarborg 50 €/bak
  • Ontbrekende/beschadigde beker kost 2€
  • Bekers gereinigd en droog terugbezorgen, zo niet 70 €/bak (eerste 5 bakken) en 35€/extra bak

Na controle wordt de waarborg teruggestort.

De gebruiker verbindt zich ertoe om tijdens de activiteit kenbaar te maken dat er herbruikbare bekers worden gebruikt, die terug moeten ingeleverd worden. De organisatie zet daartoe een inzamelsysteem op.