Hoppinpunt

Situering project

Het project situeert zich nabij het centrum van Heist-op-den-Berg ter hoogte van de bushaltes in de Leopoldlei en de parking aan de Leopoldlei/Eugeen Woutersstraat.

Het project in een notendop:

In het voorjaar van 2021 besliste het lokale bestuur om de parkeerzone en bushaltes aan de Leopoldlei om te vormen tot een Hoppinpunt. Dat is een vervoersknooppunt waar:

  • parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen zijn en/of
  • verschillende vervoersmogelijkheden (trein, bus, deelfiets, ...) aangeboden worden in de vorm van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met het meest geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken.

Meer info over Hoppinpunten vind je terug via onderstaande link:

https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/combimobiliteit/hoppinpunten 

Als gemeente willen we de uitbouw van het Hoppinpunt iets ruimer bekijken dan het verplichte gedeelte. We hebben gemerkt dat jongeren en andere gebruikers van de bushaltes onvoldoende schuil- en wachtmogelijkheden hebben. Hierdoor moeten ze plaatsnemen op de stoep en tegen de gevels van omwonenden. Het aanbieden van een betere wachtinfrastructuur lijkt ons daarom cruciaal. Bijkomend merken we dat verschillende types weggebruikers zich door elkaar begeven in deze zone. Om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen willen we daarom eveneens inzetten op verkeersveilige infrastructuur en maatregelen.

Door de uitbouw van een hoppinpunt met extra wachtvoorzieningen en verkeersveilige maatregelen streven we ernaar om de verblijfs- en leefkwaliteit voor gebruikers van het hoppinpunt én omwonenden verbeteren.

Het proces

In de loop van het tweede deel van 2021 werden de eerste stappen ondernomen. Zo werden onder meer de bushaltes heringericht als toegankelijke haltes met een aangepaste perronhoogte, hellinggraad en geleidetegels. Dat stelt mensen met een motorische en/of visuele beperking in staat om veiliger en comfortabeler gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Gelijktijdig werden de fietspaden aan de Leopoldlei in een nieuw jasje gestoken. Ze werden verbreed en beter geaccentueerd. Om eventuele verkeersconflicten tussen busreizigers en fietsers te vermijden, werden de fietspaden achterliggend aan de wachthaltes van de bus aangelegd.

In tweede fase willen we het Hoppinpunt graag optimaliseren door er een uitgebreide wachtinfrastructuur uit te bouwen, met zitplaatsen en schuilmogelijkheden. Dit willen we echter niet doen zonder samen te zitten met alle betrokken actoren. Daarom voorzien we uitgebreide informatie- en participatiesessies samen met buurtbewoners, studenten, scholen en de gemeente. Het in kaart brengen van ieders opmerkingen, noden en behoeften zijn cruciaal om, samen met ons, naar een ontwerp toe te werken waarin alle partijen hun inbreng hebben kunnen geven.