Huis van het Kind

logo Huis van het Kind

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. 

In Heist-op-den-Berg werd het Huis van het Kind erkend door Kind & Gezin vanaf 1 november 2014. 

De samenwerkende partners van bij de opstart zijn:

 1. OCMW Heist-op-den-Berg
 2. Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
 3. Kind & Gezin
 4. Kind & Preventie
 5. Centrum Algemeen Welzijnswerk en JAC (CAW)
 6. vzw Den Draai
 7. Jeugddienst , huidig team BKO/Speelplein
 8. Diversiteitsdienst, huidg team Integratie en Diversiteit
 9. Open School (Centrum voor Basiseducatie)
 10. Megascholen (overlegplatform kleuter- en lagere scholen)
 11. Stuw (bijzondere jeugdzorg)
 12. Gezinsbond

Intussen breidde de samenwerking nog uit met christelijke mutualiteit, Wijkgezondheidscentrum, vroedvrouwen,...

Bedoeling is om de gezinnen met kinderen (op komst) zo goed mogelijk te ondersteunen. Exra aandacht wordt gegeven aan kinderarmoede en kwetsbare doelgroepen.

In het basisaanbod van de dienstverlening heb je drie pijlers:

 • preventieve gezondheidszorg
 • opvoedingsondersteuning
 • activiteiten voor ontmoeting en sociale cohesie

Preventieve gezondheidszorg:

 • vaccinaties, vroege detectie van gezondheidsrisico's en gezondheidsproblemen en acties gericht op gezondheidsbevordering.
 • via samenwerking met Kind & Gezin, op het consultatiebureau en op het peuterspeelpunt. 
 • opstart van perinataal netwerk om aanstaande en jonge gezinnen adequaat te begeleiden

Opvoedingsondersteuning:

 • laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen en jongeren
 • via aanbieden van workshops en lezingen over opvoedingsthema's
 • activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding (16 - 23 mei 2018)
 • doorverwijzing naar opvoedingswinkel Mechelen, JAC, CAW, Kind & Gezin, CKG,.. voor individuele ondersteuning.
 • huiswerkbegeleiding in samenwerking met de lagere scholen in Heist-op-den-Berg

Ontmoeting en sociale cohesie:

 • opzetten van sociale netwerken die een ondersteunende rol spelen voor gezinnen, met als doel een weerspiegeling te creëren van de lokale populatie
 • op peuterspeelpunt
 • via activiteiten tijdens Week van de Opvoeding
 • tijdens babybabbels en activiteiten voor ouders met baby's

Daarnaast fungeert de coördinator Huis van het Kind ook als secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Heb je een opvoedingsvraag, kan je ook via de 'stel je vraag-knop' op www.groeimee.be je probleem of vraag voorleggen. 

Contactinformatie