Huis van het Kind

logo Huis van het Kind

 

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. 

In Heist-op-den-Berg werd het Huis van het Kind erkend door Kind & Gezin vanaf 1 november 2014. Sinds 2018 heeft het Huis van het Kind een fysieke locatie gekregen en vind je het terug op het adres Jozef Weynsstraat 32 te Heist-op-den-Berg (achter WZC Berkenhof).

Bedoeling is om de gezinnen met kinderen (op komst) zo goed mogelijk te ondersteunen. Extra aandacht wordt gegeven aan kinderarmoede en kwetsbare doelgroepen.

In het basisaanbod van de dienstverlening heb je drie pijlers:

 • preventieve gezondheidszorg
 • opvoedingsondersteuning
 • activiteiten voor ontmoeting en sociale cohesie

Preventieve gezondheidszorg:

 • vaccinaties, vroege detectie van gezondheidsrisico's en gezondheidsproblemen en acties gericht op gezondheidsbevordering.
 • via samenwerking met Kind & Gezin, op het consultatiebureau en op het peuterspeelpunt. 
 • opstart van perinataal netwerk om aanstaande en jonge gezinnen adequaat te begeleiden

Opvoedingsondersteuning:

 • laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen en jongeren
 • via aanbieden van workshops en lezingen over opvoedingsthema's
 • activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding (vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei)
 • doorverwijzing naar opvoedingswinkel Mechelen, JAC, CAW, Kind & Gezin, CKG,.. voor individuele ondersteuning.
 • huiswerkbegeleiding in samenwerking met de lagere scholen in Heist-op-den-Berg

Ontmoeting en sociale cohesie:

 • opzetten van sociale netwerken die een ondersteunende rol spelen voor gezinnen, met als doel een weerspiegeling te creëren van de lokale populatie
 • op peuterspeelpunt
 • via activiteiten tijdens Week van de Opvoeding
 • tijdens babybabbels en activiteiten voor ouders met baby's

Daarnaast fungeert de coördinator Huis van het Kind ook als secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Heb je een opvoedingsvraag, kan je ook via de 'stel je vraag-knop' op www.groeimee.be je probleem of vraag voorleggen. 

Contactinformatie