Huishoudelijke reglementen

Huishoudelijke reglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur.

Algemeen

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 30 juni 2022

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 29 juni 2022

Leefomgeving

Huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 september 2022
 • bekendgemaakt op 14 september 2022

Huishoudelijk reglement kasteeldomein Hof Ter Laken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2022
 • bekendgemaakt op 18 mei 2022

Huishoudelijk reglement containerpark met DIFTAR-systeem

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 februari 2020
 • bekendgemaakt op 12 februari 2020

Huishoudelijk reglement hondenloopweiden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2018
 • bekendgemaakt op 24 oktober 2018

Dienstverlening

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013
 • bekendgemaakt op 18 december 2013

Huishoudelijk reglement woonwagenpark

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 september 2019
 • bekendgemaakt op 12 september 2019

Vrije tijd en samenleving

Huishoudelijk reglement cultuurraad

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 10 november 2022

Huishoudelijk reglement gebouw Joki

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Huishoudelijk reglement De Boonmarkt (gedeelte nieuwbouw)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Huishoudelijk reglement speelpleinwerking

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 januari 2020
 • bekendgemaakt op 15 januari 2020

Huishoudelijk reglement jeugdraad

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Huishoudelijk reglement sportraad

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Zorgverlening

Huishoudelijk reglement en dienstverleningsovereenkomst voor gezinsopvang (onthaalouders)

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • gepubliceerd op 6 juli 2022

Huishoudelijk reglement voor de groepsopvang (kinderdagverblijf)

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • gepubliceerd op 6 juli 2022

Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023