Leegstand en verwaarlozing woningen en gebouwen

Ook in Heist-op-den-Berg staan woningen en gebouwen lange tijd leeg of zijn ze verwaarloosd. Hierdoor zijn woningen of gebouwen niet meer beschikbaar op de markt. Bijkomend is er vaak een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. De gemeente streeft ernaar leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen te ontraden en deze terug op de markt te brengen.

Om leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen te bestrijden, heft de gemeente Heist-op-den-Berg een belasting. Het opzet is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren.

Wat verwaarlozing betreft heeft Vlaanderen nog maar sinds begin 2017 het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing volledig aan de gemeente toevertrouwd.

Voorwaarden

Leegstand
Een woning staat leeg als ze langer dan 12 maanden niet bewoond is.
Een gebouw staat leeg als meer dan 50% van de vloeroppervlakte langer dan 12 maanden niet gebruikt wordt.

Verwaarlozing
Een woning of gebouw is verwaarloosd als het meer dan negen strafpunten haalt op een verslag dat bij een plaatsbezoek wordt opgemaakt. Er worden strafpunten gegeven als er gebreken te zijn aan de buitenkant van de woning.

Procedure

De inventaris
De gemeente stelt de leegstand of verwaarlozing van een gebouw of woning vast en brengt de eigenaar ervan op de hoogte dat het pand wordt toegevoegd aan de inventaris.

De heffing
Als een gebouw of een woning een jaar in de inventaris staat, is de heffing de eerste keer verschuldigd. Een afwijking hiervan is voor gebouwen binnen kernwinkelgebied ‘Bergstraat’. Vanaf zes maanden na opname in de inventaris is de eerste heffing verschuldigd. De eigenaar ontvangt vanaf dan elk jaar een aanslagbiljet.

Schrapping van de inventaris
Als de problemen opgelost zijn en dit ter plaatse wordt vastgesteld, kan de woning of het gebouw geschrapt worden uit de inventaris.

Vrijstelling of vermindering
In een aantal gevallen kan je een vrijstelling of vermindering van deze heffing aanvragen. Alle vrijstellingen en bijhorende voorwaarden waarvoor je eventueel in aanmerking kan komen, staan opgelijst in de reglementen.

Bezwaar indienen
Ben je niet akkoord, dan kun je bezwaar indienen. Bekijk hiervoor de voorwaarden van beroep in de reglementen.

Bedrag
De eerste heffing bedraagt 990 euro voor een woning of gebouw buiten kernwinkelgebied ‘Bergstraat’ en 1.800 euro voor een gebouw in kernwinkelgebied ‘Bergstraat’.

Nadien wordt de heffing jaarlijks vermenigvuldigd x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning of het gebouw opgenomen is in het register. x mag niet meer bedragen dan 5 (het basisbedrag wordt met andere woorden maximaal maal 5 gedaan).

Uitzondering
De heffing is niet van toepassing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, daarvoor bestaat een Vlaamse heffing. https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/boekhouding-belastingen-en-fiscaliteit/heffing-op-de-leegstand-en-verwaarlozing-van-bedrijfsgebouwen

Regelgeving
Raadpleeg voor alle details de geldende reglementen

Je kan deze ook steeds opvragen bij Bouw & Milieu.

 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur