Tweede verblijven

Wat is een tweede verblijf?

  • Elke woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid, op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters.
  • Het gaat om: landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Wat wordt niet beschouwd?

  • Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
  • De tenten en woonaanhangwagens.
  • Verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in de loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend.

Procedure

Aangifte
De belastingschuldigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Bezwaar
Ben je niet akkoord, dan kun je bezwaar indienen. Bekijk hiervoor de voorwaarden van beroep in het reglement.

Bedrag
De heffing is vastgesteld op 990 euro per tweede verblijf.

Regelgeving
Raadpleeg voor alle details het geldende reglement en bijhorende invuldocumenten.

 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur