hulp nodig

Algemeen

 • Spreek erover met je huisarts of meld je aan bij het wijkgezondheidscentrum. Hier vind je huisartsen, verpleging, kinesisten, maatschappelijk werkers en psychologen.
 • Praat bij Tele-Onthaal over wat jou bezighoudt. Dit kan 24 uur op 24 kunt via het nummer 106 of via chat.
 • Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) geeft je steun als je het moeilijk hebt. Ook in Heist-op-den-Berg kan je terecht.
 • Een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg biedt hulp aan mensen met ernstige psychische problemen. Je kan er terecht na doorverwijzing van de huisarts, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)…
 • Bij Zelfmoord1813 kan je terecht voor alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding.
 • Werkgroep Verder is er voor nabestaanden die geconfronteerd werden met zelfdoding. In Heist-op-den-Berg komt een praatgroep met lotgenoten maandelijks bij elkaar. Lees er meer over in de folder!
 • Depressiehulp biedt hulp bij depressie en aanverwante klachten.

Kinderen en jongeren

 • Huis van het Kind wil gezinnen met (toekomstige) kinderen zo goed mogelijk ondersteunen. In Heist-op-den-Berg vind je ze in de Jozef Weynsstraat 32 (achter woonzorgcentrum Berkenhof).
 • Watwat geeft antwoorden op de vragen waar jij als jongere mee zit.
 • Awel luistert naar jongeren. Je kan ze contacteren via chat, mail of telefoon.
 • Het Jac is het Jongeren Advies Centrum. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar zijn hier welkom. Voor een gesprek, om je hart te luchten, voor advies.
 • Op Noknok.be vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ze richten zich op jongeren tussen 12 en 16 jaar.
 • Tweehuizen.be. Op deze site vertellen kinderen en jongeren wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan, en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen.