Sociale huurmarkt

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid van sociale huur, als je voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Voor een inschrijving als kandidaat-huurder kan je terecht bij volgende sociale huisvestingsmaatschappijen:

Wil je een sociale huurwoning krijgen, dan mag je geen woning in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebben.

Als je als huurder problemen hebt met bijvoorbeeld opzeg, waarborg, herstellingen, indexberekeningen enz., dan kan je voor juridisch advies terecht bij de huurdersbond (je betaalt hiervoor lidgeld) of uiteraard bij een advocaat. De huurdersbond behartigt en verdedigt de belangen van alle privé- en sociale huurders, niet als het gaat om handelshuur.