Vlaams huurgarantiefonds

Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgarantiefonds in werking getreden. Dit huurgarantiefonds is een verbintenis die kan worden afgesloten door verhuurders die zichzelf willen beschermen tegen inkomensverlies indien een huurder de huur niet kan betalen.

Als je als verhuurder bent aangesloten bij het huurgarantiefonds, is je huuropbrengst voor een bepaalde periode gegarandeerd. Er zijn niet veel voorwaarden verbonden aan dit fonds. Elke private woningverhuurder die een nieuw huurcontract afsluit vanaf 1 januari 2014, kan zich vrijwillig aansluiten bij het huurgarantiefonds. Aansluiten kan tot uiterlijk 2 maanden na het ondertekenen van het huurcontract en kost 75 euro.

Zodra je geconfronteerd wordt met 3 maanden huurachterstand kan je naar de vrederechter stappen en laten weten dat je bent aangesloten bij het huurgarantiefonds. De vrederechter zal dan meestal een afbetalingsplan opleggen aan de huurder. Het huurgarantiefonds stelt een deurwaarder aan om te controleren of de huurder deze afbetalingsvoorwaarden nakomt. Als de huurder het afbetalingsplan niet volgt, past het huurgarantiefonds éénmalig maximaal 3 maanden huur bij met een plafond van 2.700 euro. Het huurcontract wordt dan niet ontbonden en er wordt ook niet overgegaan tot uithuiszetting.

Jezelf aansluiten bij het huurgarantiefonds kan via de website www.wonenvlaanderen.be. Daar print je het aanvraagformulier, dat per post moet worden teruggestuurd. Een alternatief om je huurinkomsten te garanderen is verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Info
Mail huurgarantiefonds@rwo.vlaanderen.be, tel. 02 553 64 86