Huwelijk

In Heist-op-den-Berg kan je huwen op volgende tijdstippen:

 • maandag tot zaterdagvoormiddag: 10 tot 11.30 uur (om de 15 minuten)
 • vrijdagnamiddag: 14 tot 15.30 uur (om de 15 minuten)

Er kan niet gehuwd worden op feestdagen, brugdagen en tijdens het weekend van OH Hemelvaart (geen huwelijken op donderdag, vrijdag of zaterdag).

Inhoud

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Je kan reeds een jaar vooraf een huwelijksdatum reserveren via e-mail. Hiervoor hoef je nog niet persoonlijk langs te komen aan het loket.

Ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum moet u de huwelijksaangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Bij de aangifte moet je wel beiden persoonlijk langskomen aan het loket na afspraak.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in
  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner
 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 2 per huwelijkspartner) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wat meebrengen

 • Beide partners moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Kostprijs

Voor het huwelijksboekje betaal je vooraf bij de huwelijksaangifte 26.20 euro.

De huwelijksplechtigheid zelf is gratis in Heist-op-den-Berg als je huwt tijdens de week (maandag tot vrijdag). Op zaterdagvoormiddag betaal je een bijkomende retributie van 56.30 euro.

Regelgeving

Na de huwelijksplechtigheid

 • Je mag bij het buitenkomen van de trouwzaal geen materiaal (papieren hartjes, confetti, rijst e.d.) uitgooien of uitstrooien.
 • Het is niet wenselijk om bij het buitenkomen van de trouwzaal niet getrainde huwelijksduiven los te laten gezien dit indruist tegen het dierenwelzijn.
 • Je mag geen elektronisch versterkte muziek produceren op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.
 • Na de voltrekking van het huwelijk mag je geen volwaardige receptie organiseren en/of maaltijden aanbieden op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.

In Heist-op-den-Berg vindt het huwelijk plaats in de trouwzaal op het gelijkvloers in de Dekenij, het gebouw naast het gemeentehuis, Kerkplein 15.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn en 10 minuten vooraf klaar te staan met familie/vrienden om de trouwzaal binnen te gaan. Er kunnen immers nog andere huwelijken volgen.