Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen. In Heist-op-den-Berg vindt het huwelijk plaats in de trouwzaal op het gelijkvloers in de Dekenij, het gebouw naast het gemeentehuis, Kerkplein 15.

In Heist-op-den-Berg kan je huwen op volgende tijdstippen:

 • maandag tot zaterdagvoormiddag: 10 tot 11.30 uur (om de 15 minuten)
 • vrijdagnamiddag: 14 tot 15.30 uur (om de 15 minuten)

Gelieve tijdig aanwezig te zijn en 10 minuten vooraf klaar te staan met familie/vrienden om de trouwzaal binnen te gaan. Er kunnen immers nog andere huwelijken volgen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Je kan een jaar vooraf een datum reserveren voor het huwelijk. Voor deze termijn worden er geen reservaties gemaakt.

Procedure

Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen jullie in het buitenland? Dan kunnen jullie aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van jezelf of jouw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jezelf of jouw partner
 • de geboorteplaats van jezelf of jouw partner

Maximaal 6 maanden en minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doen jullie aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand

Na het reserveren van de huwelijksdatum, maken jullie zelf ongeveer 2 maanden voor het huwelijk een afspraak bij Burgerzaken voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Reserveer je een huwelijksdatum minder dan 2 maanden vooraf, maak dan minstens 14 dagen voor de huwelijksdatum een afspraak om je huwelijksaangifte in orde te brengen. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal zes maanden oud zijn.

Eventueel kunnen jullie getuigen aanduiden (maximum vier) om aanwezig te zijn bij jullie huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Jullie worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.

De ambtenaar maakt een digitale huwelijksakte op en ondertekent deze akte met zijn of haar eID en pincode en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Tijdens de ceremonie handtekent het bruidspaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en eventuele getuigen in het huwelijksboekje.

Jullie krijgen een huwelijksboekje, waarin de kinderen uit het huwelijk worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk zes maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Bedrag

Je betaalt vooraf bij de huwelijksaangifte 25 euro voor het huwelijksboekje.

De huwelijksplechtigheid zelf is gratis in Heist-op-den-Berg als je huwt tijdens de week (maandag tot vrijdag). Op zaterdagvoormiddag betaal je een bijkomende retributie van 50 euro.

Regelgeving

Na de huwelijksplechtigheid

 • Je mag bij het buitenkomen van de trouwzaal geen materiaal (papieren hartjes, confetti, rijst e.d.) uitgooien of uitstrooien.
 • Het is niet wenselijk om bij het buitenkomen van de trouwzaal niet getrainde huwelijksduiven los te laten gezien dit indruist tegen het dierenwelzijn.
 • Je mag geen elektronisch versterkte muziek produceren op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.
 • Na de voltrekking van het huwelijk mag je geen volwaardige receptie organiseren en/of maaltijden aanbieden op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.

 

Contactinformatie