Huwelijksakte

Online aanvragen

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De papieren huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt. Sinds 31 maart 2019 werd de papieren akte vervangen door een digitale huwelijksakte.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor huwelijksakten wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • jezelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • jouw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan sinds 31 maart 2019 een afschrift of een uittreksel aanvragen bij elk lokaal bestuur en hoeft dus niet langer je aanvraag te richten aan de gemeente waar je gehuwd bent.

In Heist-op-den-Berg kan je een huwelijksakte opvragen via het e-loket, via mail of persoonlijk aan het loket.

 

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie