Naamsverandering en voornaamsverandering

Wat?

Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Je moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij Koninklijk Besluit.

Je voornaam veranderen is gemakkelijker. Je moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.

Procedure

Je moet een schriftelijk verzoek richten aan:

FOD Justitie, Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115, 1000 Brussel

In je verzoek moet je de volgende gegevens duidelijk vermelden:
- de nieuwe aangevraagde familienaam
- de reden waarom je je naam of die van je kind wil veranderen
- eventuele bewijsstukken die je aanvraag kunnen ondersteunen

De FOD Justitie zal de aanvraag naar de gerechtelijke overheden sturen. Samen met de plaatselijke politie zullen zij een onderzoek voeren naar de naamsverandering. Tijdens dit onderzoek worden alle betrokken personen naar hun mening gevraagd over de aangevraagde naamsverandering. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst naamsveranderingen van de FOD Justitie.

Een verzoek over een minderjarig kind moet door beide ouders ingediend worden. als een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één ouder heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

De procedure om een voornaam te veranderen is bijna dezelfde als de procedure om een familienaam te veranderen.

Documenten toevoegen bij de aanvraag

Aan de aanvraag tot naamsverandering moet je volgende documenten toevoegen:

Voeg hier zeker aan toe
- een afschrift van de geboorteakte
- een recent bewijs van je verblijfplaats
- een bewijs van de Belgische nationaliteit; vluchtelingen en straatlozen moeten een attest voorleggen dat hun status bewijst
- een schriftelijke verbintenis dat je de registratierechten zal betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd

Meer info

FOD Justitie - Dienst Naamsveranderingen
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel 02 542 67 01 of 02 542 67 03
Mail info@just.fgov.be, website http://www.just.fgov.be

 

Contact

Burgerlijke Stand
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 74, fax 015 24 95 98,
mail bevolking@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Uitzondelijk gesloten op za 17 februari!

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 -
16 uur
Di, do: 9 - 12 uur 
Wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur

Ma 16 - 19 uur en za 9 - 11.30 uur
- geen aangifte overlijden
alleen na afspraak

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur