Identiteitskaart Belg (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.
De kaart heeft een geldigheidsduur van zes jaar voor minderjarigen (vanaf 12 jaar), tien jaar voor meerderjarigen. Voor personen ouder dan 75 jaar is de kaart 30 jaar geldig.
 

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch oproepingskaart om een identiteitskaart aan te vragen. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas een uitnodiging om een eID aan te vragen op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij te hebben.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je volledige gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

 • Je krijgt een oproepingskaart via de post om je persoonlijk aan te bieden op het gemeentehuis.
 • Je biedt je aan bij burgerzaken met de nodige documenten.
 • Aan het loket plaats je je handtekening en wordt jouw recente, gelijkende pasfoto ingescand.
 • Na de aanvraag van je identiteitskaart krijg je na twee à drie weken met de post een brief met een pincode en een pukcode. Met deze codes en je huidige eID of attest van verlies/diefstal, ga je naar de gemeente om de nieuwe eID te activeren en op te halen.

  • Je hebt je pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
  • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij je woonplaats:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je eID minstens zes maanden geldig moet zijn voor een vakantie in het buitenland
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of na ambtelijke schrapping
 • als je een identiteitskaart aanvraagt in een andere landstaal.

Meebrengen

Bij aanvraag van je eID:

Bij afhaling van je eID:

 • je huidige eID of attest van verlies/diefstal
 • brief met pin/pukcodes

Bedrag

 • 21,30 euro (normale procedure)
 • 23,30 euro bij diefstal of verlies van je eID

Er bestaan ook spoedprocedures:

 •  Spoedprocedures met levering in de gemeente voor eID’s, eVK Vreemde onderdanen (E/E+/F/F+)
  Spoedprocedure (D+1) wegens aanvraag of hernieuwing: 109,60 euro (met inlevering oude kaart) of bij verlies, diefstal, beschadiging: 111,60 euro (zonder inlevering van de oude kaart)
 • Spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij Fod. Binnenlandse Zaken – Park Atrium – Koloniënstraat 11, 1000 Brussel voor eID’s Belgen. (Verblijfstitels zijn geen geldige reisdocumenten): (levering di.- zat. 08.30)
  Spoedprocedure (D+1) met gecentraliseerde levering in Brussel wegens aanvraag of hernieuwing: 141,10 euro (met inlevering oude kaart) of bij verlies, diefstal, beschadiging: 143,10 euro (zonder inlevering van de oude kaart).

Uitzonderingen

Wat bij verlies/diefstal van mijn eID?

Neem contact op met de dienst DOC STOP op 00800 2123 2123 (gratis) of + 32 2 518 21 23. Deze helpdesk biedt elke Belg de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen op 7 het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

OPGELET! Je kan je eID niet meer terug activeren als je ze terugvindt na melding van verlies of diefstal (verloren of gestolen = nieuwe eID aanvragen en betalen).

Bij verlies van een Belgische eID moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij Burgerzaken. Je krijgt dan, in afwachting van je nieuwe kaart, een vervangdocument (Bijlage 12). Als het gemeentehuis gesloten is, kan je een attest van verlies/diefstal bij de politie krijgen.

Bij diefstal van je eID, moet je zo snel mogelijk klacht indienen bij de politie. Je krijgt dan, in afwachting van je nieuwe kaart, een vervangdocument (Bijlage 12). Je kan met dit document onmiddellijk een nieuwe eID aanvragen bij Burgerzaken.

LET OP! Niet-Belgen dienen zowel bij verlies als bij diefstal van hun C, E+, F+kaart aangifte te doen bij de politie.

Diefstal of verlies van je eID in het buitenland

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart in het buitenland, wordt deze onmiddellijk geannuleerd.

Wat moet je zelf doen? Je vult een meldingsformulier in op de ambassade/consulaat van het land waar je je op dat ogenblik bevindt. De diplomatieke post brengt DocStop op de hoogte.

DocStop informeert de gemeente waar je woont. De gemeente annuleert je identiteitskaart onmiddellijk en nodigt je uit om een nieuwe kaart aan te vragen.

Je hebt geen geldige eID en vertrekt op reis.

Indien je niet beschikt over een eID, C, E+of F+kaart (wegens verlies of diefstal) en je gaat binnen de periode van nu en drie weken op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij Burgerzaken. Als je een geldig paspoort (reispas) hebt, kan je daar mee reizen. In sommige gevallen kan je via de spoedprocedure geholpen worden of kan je bij verlies of diefstal van je eID in zeer uitzonderlijke gevallen een voorlopige identiteitskaart verkrijgen bij de FOD Binnenlandse zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11 te Brussel.

Wat bij beschadiging van mijn eID of C-kaart of E+kaart of F+kaart?

Kom zo snel mogelijk langs tijdens de openingstijden. Met een identiteitskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.

Wat breng je mee?

 • een pasfoto
 • de beschadigde kaart
 • eventueel de chip die is losgekomen

Je kan je niet zelf verplaatsen omwille van medische redenen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het gemeentehuis kan komen, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. In Heist-op-den-Berg zal de bode thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Je neemt vooraf telefonisch contact op om een afspraak te maken voor het thuisbezoek.

Je kan niet (meer) handtekenen

Wanneer je niet meer kan handtekenen bij de aanvraag van een nieuwe eID door analfabetisme, een lichamelijke of een mentale handicap of tengevolge van een ernstige en langdurige ziekte, duidt de gemeenteambtenaar de optie 'vrijgesteld' aan.

Behalve wanneer duidelijk vastgesteld wordt dat de betrokken burger niet in staat is om te tekenen (bijvoorbeeld in geval van een duidelijk zichtbare fysieke of mentale handicap die het onmogelijk maakt om een handtekening te zetten), moet het bewijs van de onmogelijkheid om te tekenen voor de burger aangetoond worden door een recent medisch attest.

Als de burger tijdelijk niet in staat is om te tekenen, bijvoorbeeld door een ongeval, en dat dit bevestigd kan worden door een medisch attest, kan de ambtenaar beslissen om het laatste elektronisch beeld van de handtekening te gebruiken, mits het akkoord van de burger en op voorwaarde dat het elektronisch beeld van de handtekening reeds opgenomen is in het centraal bestand van de identiteitskaarten. 

Regelgeving