Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Inhoud

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een oproeping voor een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar.

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Kostprijs

 • 24.70 euro (normale procedure)
 • 27 euro bij diefstal of verlies van je eID

Er bestaan ook spoedprocedures:

 • Spoedprocedures met levering in de gemeente voor eID’s, eVK Vreemde onderdanen (F, G)
  Spoedprocedure (D+1) wegens aanvraag of hernieuwing: 127.60 euro (met inlevering oude kaart) of bij verlies, diefstal, beschadiging: 129.90 euro (zonder inlevering van de oude kaart).
  De identiteitskaart wordt, samen met de pin- en puk-codes, vóór 14 uur op de eerste werkdag na de aanvraag door ZETES EXPRESS geleverd op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15 uur gebeurt. 
 • Spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken - Koloniënstraat 1 , 1000 Brussel voor eID’s Belgen. (Verblijfstitels zijn geen geldige reisdocumenten):
  Spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel wegens aanvraag of hernieuwing: 164.50 euro (met inlevering oude kaart) of bij verlies, diefstal, beschadiging: 166.80 euro (zonder inlevering van de oude kaart).
 • De identiteitskaart wordt samen met de PIN- en PUK-code 4,5 uur na de aanvraag door ZETES EXPRESS geleverd, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur wordt gedaan. Het afhalen van de identiteitskaart moet gebeuren tijdens de openingsuren van het centraal bureau in Brussel, inclusief zaterdagochtend.
 • Als de aanvraag na 15.00 uur wordt gedaan, wordt de kaart de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8u30 door ZETES EXPRESS geleverd (10u30 als het gaat om een maandag of de dag volgend op een feestdag).

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar team Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. 

Je kan je niet zelf verplaatsen omwille van medische redenen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het gemeentehuis kan komen, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. In Heist-op-den-Berg zal een personeelslid thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Je neemt vooraf telefonisch contact op om een afspraak te maken voor het thuisbezoek.

Je kan niet (meer) handtekenen

Wanneer je niet meer kan handtekenen bij de aanvraag van een nieuwe eID door analfabetisme, een lichamelijke of een mentale handicap of tengevolge van een ernstige en langdurige ziekte, duidt de gemeenteambtenaar de optie 'vrijgesteld' aan.

Behalve wanneer duidelijk vastgesteld wordt dat de betrokken burger niet in staat is om te tekenen (bijvoorbeeld in geval van een duidelijk zichtbare fysieke of mentale handicap die het onmogelijk maakt om een handtekening te zetten), moet het bewijs van de onmogelijkheid om te tekenen voor de burger aangetoond worden door een recent medisch attest.

Als de burger tijdelijk niet in staat is om te tekenen, bijvoorbeeld door een ongeval, en dat bevestigd kan worden door een medisch attest, kan de ambtenaar beslissen om het laatste elektronische beeld van de handtekening te gebruiken, mits de burger akkoord gaat en op voorwaarde dat het elektronische beeld van de handtekening al opgenomen is in het centrale bestand van de identiteitskaarten. 

Regelgeving

Reglementering over de identiteitskaart voor Belgen (eID)

Afhandeling

Na aanvraag van je identiteitskaart, ontvang je na 2 à 3 weken thuis de codes om je kaart te activeren.

Je maakt opnieuw een afspraak om je identiteitskaart persoonlijk te laten activeren aan het loket.

Foto

Een foto kan je vrijblijvend ter plaatse nemen in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis voor 6 euro (cash of bancontact) of bij een fotograaf in de buurt.