Infiltratievoorziening

Infiltratie van niet verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu je zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan. Er zijn veel manieren waarop je kan infiltreren. Bijna voor elke situatie valt er wel iets te bedenken.

Het lokaal bestuur wil infiltratie van regenwater stimuleren en geeft daarom een premie voor infiltratievoorzieningen bij bestaande woningen of gebouwen.

Voorwaarden

  • De premie geldt enkel voor een bestaand gebouw vergund vóór 7/9/1999, waarbij de infiltratievoorziening na 31/12/2018 werd aangelegd.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter per begonnen m² aangesloten verharde dakoppervlakte bedragen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde dakoppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening moet minimaal 50 m² dakoppervlak zijn aangesloten.

Procedure

Je doet de aanvraag via het aanvraagformulier met de nodige bijlagen:

Meebrengen

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Facturen van de infiltratievoorziening (infiltratieput, -kratten, ...).

Bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt 300 euro voor de aanleg van een infiltratievoorziening.

Huishoudelijk reglement