Info en ligging

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019 -2020

Alle info over uren en aanbod van lessen vind je in de algemene folder.

Vestiging Putte
Naast het hoofdgebouw in Heist-centrum heeft de academie ook een vestigingsplaats in Putte, Leuvensebaan 34, 015 76 78 88, 0494 86 08 45.

Historiek
Sinds 1897 is de 'Heistse Tekenschool', destijds opgericht als een ambachtsgerichte vakschool, geëvolueerd tot een volwaardige academie met een artistieke boodschap. Eén ding is steeds gebleven: de grote en oprechte aandacht voor onze studenten. Los van leeftijd, afkomst of niveau wordt men vanuit het metier begeleid naar de artistieke noden van vandaag, of het kunstenaarsschap van morgen ...

We beschikken over een team van hoofdzakelijk jonge, bekwame docenten. Specialisten in hun vak, met grote aandacht voor zowel jouw talenten als mogelijke tekorten. Zij zullen je technisch en artistiek begeleiden, je inzicht helpen ontwikkelen en je persoonlijke ideeën de ruimte laten. Onze academie paart traditie aan modernisme. Samenwerking met de sociale en culturele actoren in het wijdse veld van onze gemeente staat borg voor een breed, humaan draagvlak van de uniek, artistieke beleving.

In een tijd waarin handwerk terug in de volle belangstelling staat en mensen een geestelijke rust opzoeken, mogen wij binnen onze gemeente terecht fier zijn op deze artistieke oase. De opleiding biedt onze leerrijke gasten niet alleen aandacht voor het metier maar ook een begeleiding doorheen het rijke, diverse landschap van de kunsten. Zelfontplooing en contact met de andere of het andere, liggen aan de basis van de gekozen artistieke reis.Kinderen kunnen vanaf 6-jarige leeftijd in onze eerste en tweede graad aan de slag. In de derde graad krijgen jongeren vanaf 12 jaar via het beeldatelier, architectuuratelier of digitaal beeldatelier de gewenste opstap voor een 'kunstrijke' toekomst. Voor volwassenen is er een breed en eigentijds aanbod in zowel artistieke als toegepaste ateliers in de vierde graad en de kortlopende studierichting - specialisatie.

Een flink aantal van onze leraars studeerden ooit langdurig aan de Heistse Kunstacademie. Steeds vaker laten oud-leerlingen van zich horen en zijn ze in hun vak succesvol. Mogelijk ben je weldra zelf aan de beurt om je artistiek parcours aan onze academie af te leggen.