Infosessie verkiezingen: tips om de vragen per thema te bepalen

De thema's

Gedurende de maand november konden de leerlingen op school stemmen op de thema's die zij graag aan bod laten komen tijdens het verkiezingsdebat.

Meer dan 250 jongeren lieten hun stem horen. 

Dit zijn de thema’s die de leerlingen gekozen hebben:

  1. Welzijn en Gezondheid - 1.571 stemmen 
  2. Veiligheid - 1.543 stemmen 
  3. Werk en Economie - 1.424 stemmen

Check eerst of de thema's bij de jongeren voldoende duidelijk zijn, want in de volgende fase gaan we op zoek naar de meest prangende vragen die jongeren hebben binnen deze 3 thema's. Misschien gebeurde deze introductie tot de thema's al in kader van de stemronde, maar zo niet, bespreek de drie verkozen thema’s dan zeker nog eens met hen, zodat ze weten wat er onder elk thema hoort, zeker op lokaal vlak:

  • Welzijn en Gezondheid: Lokaal welzijnsbeleid kan actief inzetten op de armoedebestrijding, waardoor minder kinderen en jongeren uit de boot dreigen te vallen. Ook kan men via informatie en sensibilisering de mentale en fysieke gezondheid voor jongeren bevorderen. Hierdoor kun je actief blijven en tegelijk goed voor jezelf zorgen.
  • Veiligheid: Lokale bestuurders kunnen zorgen voor extra straatverlichting, buurtwachten en veiligheidscamera's in openbare ruimtes. Dit helpt ervoor te zorgen dat jouw buurt 's avonds veilig is wanneer je met vrienden buiten wilt vertoeven.
  • Werk en Economie: Het lokale beleid kan bedrijven aanmoedigen om in jouw gemeente te investeren, zodat er meer banen worden gecreëerd en zowel de lokale economie als technologische innovatie worden gestimuleerd. Hierdoor heb jij meer kansen om later een goede baan te vinden in je buurt.

De vragen

Nu willen we in kaart gaan brengen met welke vragen de jongeren dan echt zitten binnen deze thema's.

Wat vinden zij belangrijk? Waarnaar vinden zij dat er meer aandacht of middelen moeten gaan? Liggen ze ergens van wakker? Is er misschien zelfs iets dat ontbreekt in Heist-op-den-Berg? Of willen ze een bepaalde problematiek of idee voorleggen aan de lokale politiek en hun mening hierover kennen?

Brainstorm per thema

Je kan er voor kiezen om de leerlingen individueel te laten nadenken over de vragen per thema, maar de oefening per twee (of meer, afhankelijk van de grootte van de klasgroep) laten maken is misschien interessanter. Het geeft hen enerzijds wat meer vertrouwen dan dat ze het alleen moeten doen, en zo kunnen ze mekaar anderzijds ook wat inspireren.

Laat de leerlingen dus in de groepjes (of alleen) gedurende maximum 10 minuutjes brainstormen over mogelijke vragen binnen het thema. Laat hen de vragen voor dat thema op post-its noteren, dat werkt gemakkelijk om achteraf de top 5 te maken. Je kan kiezen voor de klassieke papieren post-its of via een online tool, zoals een gedeeld Miro bord.

Verzamelen vragen per thema

Na afloop van de brainstorm verzamel je alle vragen die de jongeren genoteerd hebben op een groot blad of bord en overloop je ze in klasverband. Zijn alle vragen voor iedereen duidelijk? Kan de politiek een antwoord bieden op deze vraag? Ligt de bevoegdheid hiervan bij de lokale politiek? Bespreek samen met hen of er vragen zijn die overlappen. Vragen die hetzelfde zijn, kan je bij elkaar hangen. Vragen die met mekaar te maken hebben, hang je ook bij elkaar in de buurt en kan je eventueel categoriseren. 

Bepalen van de top 5 per thema

Nu jullie alle vragen bij elkaar hebben, kan je gaan bepalen welke vragen de klas het belangrijkste vindt. Veel kans zijn er vragen waar ze zelf niet aan gedacht hadden, maar die ze ook wel goed vinden. Of vragen die vaak terugkomen, horen wellicht ook thuis in jullie top 5.

Eventueel kan je de leerlingen via bolletjes te laten stemmen op de vragen om zo tot de favorieten en jullie finale top 5 van dat thema te komen.