Infrastructuur geëxploiteerd door verenigingen of op privédomein

Deze infrastructuur kan opengesteld worden voor sportactiviteiten, lessen en trainingen die aan bovenvermelde afspraken voldoen. De beslissing daarover ligt uiteraard bij de exploiterende vereniging of de eigenaar. In dat geval moet de sportende vereniging, exploitant of eigenaar een praktisch afsprakenkader op maat uitwerken om alles vlot en veilig te laten verlopen. Voorbeelden zijn hier: voetbalverenigingen, hondenverenigingen, visclubs, petanqueclubs …

Ook infrastructuur van jeugdverenigingen kan ingezet worden voor sportactiviteiten, maar dan moet dat met de betrokken vereniging overlegd worden en verder uitgewerkt worden. De jeugdvereniging in kwestie heeft uiteraard de eindbeslissing. Sportverenigingen hebben zicht op de richtlijnen op het vlak van veiligheid dus nemen in dat geval best het voortouw.

Contactinformatie