Inname openbaar domein

Aanvragen voor inname van het openbaar domein mag je rechtstreeks mailen naar wegsignalisatie@heist-op-den-berg.be

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke vergunning. De gemeente coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Voorwaarden

Een aanvraag tot vergunning dien je minimum 30 kalenderdagen op voorhand in. Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Voeg daarbij een duidelijk plan/foto toe met daarop alle belangrijke afmetingen/info/signalisatie. Dit helpt om je aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen.

Procedure

Welke vergunning je moet aanvragen en wat de voorwaarden zijn, hangt af van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt: wil je een tijdelijk parkeerverbod voor een verhuis of een levering, wil je een container, gevelstelling of kraan plaatsen, of moet er verkeerssignalisatie komen bij werken aan de weg of leidingen, …? Of is er iets gewijzigd aan de periode van je aanvraag?

Je kan je aanvraag op verschillende manieren indienen:

Bedrag

Om de periode van hinder zo beperkt mogelijk te houden, is er een belasting op de inname van het openbaar domein. Het bedrag van de belasting wordt per begonnen m² en per kalenderdag vastgesteld in functie van het aantal kalenderdagen dat de openbare ruimte wordt ingenomen.

De belasting is vastgesteld op 0,30 euro per m², met een minimum van 15 euro per inname. Vanaf dag 181 wordt de belasting vastgesteld op 0,50 euro per m².

Er wordt een vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakte in de volgende gevallen:

  1. bij inname van het openbaar domein ter gelegenheid van het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, de provincie, het gewest, de gemeente, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut;
  2. bij inname van het openbaar domein gedurende een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen of minder. Bij een inname van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen wordt de belasting berekend vanaf de eerste dag. Het kortstondig afbreken en daarna terugplaatsen van de hindernis binnen een termijn van acht kalenderdagen voor hetzelfde werk en op dezelfde plaats doet voor wat de berekening betreft geen afbreuk aan het feit dat het om dezelfde belastbare materie gaat.

Contactinformatie