Inname openbaar domein

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating. Het Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Voorwaarden

Een aanvraag tot toelating voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift,... dien je minimaal 7 werkdagen op voorhand in. Grotere innames (wegenwerken, nutsmaatschappijen, ...) moeten minimaal 10 werkdagen op voorhand ingediend worden. Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Dit helpt om je aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen.

Als je een deel van het openbaar domein inneemt langs een gewestweg (N10 en N15) moet je ook een toelating aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit kan vanaf 15 mei 2023 via het webportaal https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen. Een aanvraag moet minimaal 30 werkdagen vooraf doorgegeven worden. Enkel innames voor een periode vanaf 24 uur moeten aangevraagd worden.

Verlengen van je aanvraag kan tot 3 werkdagen vóór het einde van je lopende toelating.

Signalisatie voor een parkeerverbod kan, als je wil, door het lokaal bestuur geplaatst/opgehaald worden. Andere signalisatie moet je zelf voorzien.

Procedure

Welke toelating je moet aanvragen en wat de voorwaarden zijn, hangt af van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt: wil je een tijdelijk parkeerverbod voor een verhuis of een levering, wil je een container, gevelstelling of kraan plaatsen, of moet er verkeerssignalisatie komen bij werken aan de weg of leidingen, …? Of is er iets gewijzigd aan de periode van je aanvraag?

Via het online invulformulier van EagleBe kan je snel en makkelijk je aanvraag indienen. Je opent dit best in Google Chrome voor een vlotte werking.

Duid aan over welk type inname het gaat, geef een korte omschrijving en vul de periode in. Na het ingeven van de juiste locatie kan je op de kaart je inname intekenen en duid je de hinder aan. Op de volgende pagina noteer je je gegevens en vink je beide vakjes (m.b.t. de algemene voorwaarden en contactinfo) aan. Druk op 'verzend' en je aanvraag is ingediend. Je ontvangt zowel na het indienen (bevestiging) als na het verkrijgen van een toelating/weigering een mail. 

Heb je concrete vragen omtrent jouw inname? Neem dan contact op via wegsignalisatie@heist-op-den-berg.be of 015 461 427 . 

Bedrag

Om de periode van hinder zo beperkt mogelijk te houden, is er een belasting op de inname van het openbaar domein. Het bedrag van de belasting wordt per begonnen m² en per kalenderdag vastgesteld in functie van het aantal kalenderdagen dat de openbare ruimte wordt ingenomen.

De belasting is vastgesteld op 0,30 euro per m², met een minimum van 16,80 euro per inname.

Er wordt een vrijstelling van belasting verleend voor de ingenomen oppervlakte bij inname van het openbaar domein ter gelegenheid van het bouwen of bij werken door of voor rekening van de staat, de provincie, het gewest, de gemeente, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut.

Externe links