Inname openbaar domein

Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Het openbaar domein mag nooit ingenomen worden zonder voorafgaandelijke toelating. Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg coördineert deze aanvragen, anders ontstaan er onveilige of hinderlijke toestanden op de weg.

Voorwaarden

  • Een aanvraag tot toelating voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift,... dien je minimaal 7 werkdagen op voorhand in.
  • Grotere innames (wegenwerken, nutsmaatschappijen, ...) dien je minimaal 10 werkdagen op voorhand in.
  • Als je een deel van het openbaar domein inneemt langs een gewestweg (N10 en N15) moet je ook een toelating aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit kan via https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen. Een aanvraag moet minimaal 30 werkdagen vooraf doorgegeven worden. Enkel innames voor een periode vanaf 24 uur moeten aangevraagd worden.
  • Verlengen van je aanvraag kan tot 3 werkdagen vóór het einde van je lopende toelating.

Signalisatie voor een parkeerverbod kan, als je wil, door het lokale bestuur geplaatst/opgehaald worden. Andere signalisatie moet je zelf voorzien.

Procedure

Welke toelating je moet aanvragen en wat de voorwaarden zijn, hangt af van het doel waarvoor je het openbaar domein inneemt: wil je een tijdelijk parkeerverbod voor een verhuis of een levering, wil je een container, gevelstelling of kraan plaatsen, of moet er verkeerssignalisatie komen bij werken aan de weg of leidingen, …? Of is er iets gewijzigd aan de periode van je aanvraag?

Via het online invulformulier van EagleBe kan je snel en makkelijk je aanvraag indienen. Je opent dit best in Google Chrome voor een vlotte werking.

Duid aan over welk type inname het gaat, geef een korte omschrijving en vul de periode in. Na het ingeven van de juiste locatie kan je op de kaart je inname intekenen en duid je de hinder aan. Op de volgende pagina noteer je je gegevens en vink je beide vakjes (m.b.t. de algemene voorwaarden en contactinfo) aan. Druk op 'verzend' en je aanvraag is ingediend. Je ontvangt zowel na het indienen (bevestiging) als na het verkrijgen van een toelating/weigering een mail. 

Probeer de aanvraag zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Dit helpt om je aanvraag gemakkelijker en dus sneller af te handelen.

Heb je concrete vragen omtrent jouw inname?
Neem dan contact op via wegsignalisatie@heist-op-den-berg.be of 015 461 427. 

Kost

Om de periode van hinder zo beperkt mogelijk te houden, is er een retributie op de inname van het openbaar domein. Het bedrag van de retributie wordt per begonnen m² en per kalenderdag vastgesteld in functie van het aantal kalenderdagen dat de openbare ruimte wordt ingenomen.

De retributie is vastgesteld op 0,30 euro per m², met een minimum van 16,80 euro per inname.

Er wordt een vrijstelling van retributie verleend voor de ingenomen oppervlakte bij inname van het openbaar domein bij bouwwerken of bij werken door of voor rekening van de staat, de provincie, het gewest, de gemeente, openbare instellingen en erkende instellingen van openbaar nut.

Externe links