Inschrijven

Beste student,

Om de aanvang en inschrijvingsperiode van het schooljaar 2024-2025 vlotter te laten verlopen, hierbij enige praktische info.

Inschrijvingen voor alle (nieuwe) leerlingen: Vanaf 15 juni t.e.m. 30 september 2024.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 SEPTEMBER 2024

Inschrijvingen

De inschrijvingen verlopen online op volgende link:  https://www.mijnacademie.be/tekenacademieheist

Studenten die niet online kunnen inschrijven of moeilijkheden ondervinden bij de online inschrijvingen, kunnen met hun vragen terecht op het secretariaat.

Vergeet niet jouw ID-kaart en mailadres mee te brengen bij een inschrijving op het secretariaat.

Inschrijvingsgeld

Tarief

Jongeren onder de 18 jaar: 84€

Van 18 jaar tot 24 jaar: 162€

Vanaf 25 jaar: 380€

           

Verminderd tarief

Van 6 jaar tot 18 jaar: 56€

Vanaf 25 jaar: 162€

Studenten met een vrijetijdskaart krijgen 80% korting.  Aanvragen op het secretariaat.

Toelatingsvoorwaarden (leeftijd)

Om je in te schrijven voor tekenacademie moet je op 31 december van het lopende schooljaar de leeftijd van zes jaar bereikt hebben.

Betalingsmogelijkheden

Online betalen via inschrijving op het online platform van ‘mijnAcademie’

Bancontact

Wij aanvaarden geen contante betaling en geen overschrijvingen!

Aanvang lessen schooljaar 2024-2025: maandag 2 september 2024

Men dient eerst het inschrijvingsgeld te betalen vooraleer men de lessen kan volgen!   

ONLINE BETALINGEN EN KORTINGEN (recht op verminderd tarief)

Korting wegens reeds ingeschreven familielid in de tekenacademie

De gezinskorting wordt onmiddellijk verrekend op het online platform. (56 euro i.p.v. 84 euro)

Opmerking: korting geldt voor gezinsleden (-18 jaar) die op hetzelfde adres wonen.

Korting met attest

Deze korting dient aangevraagd te worden via het mailadres van de academie of via het online platform. Betaling NADAT het secretariaat uw attest heeft goedgekeurd.

Je schrijft je in voor de gewenste opleiding en je wacht met de betaling. Van zodra het attest door ons is goedgekeurd, ontvang je van ons een mail met de vraag tot verdere betaling.

Info attesten die recht geven op verminderd tarief:

 • Attesten voor uitkeringsgerechtigde werklozen: afhalen bij RVA/VDAB vanaf heden tot uiterlijk 30 september 2024. Attesten met een geldigheidsdatum na 30 september worden niet meer aanvaard.
 • Attesten invaliditeit:

      -EU disability card

-attesten van het FOD SOCIALE ZEKERHEID

-attest van het ziekenfonds 

 Deze attesten moeten een geldigheidsdatum hebben tussen 1 maart 2024 en 30 september 2024.

Vrijetijdskaart:

Deze korting dient aangevraagd te worden via het mailadres van de academie.  Betaling kan na goedkeuring door secretariaat.

Indien men de lessen aan de academie niet wenst verder te zetten, kan het inschrijvingsgeld teruggevorderd worden op het secretariaat tot en met 30 september.

VOOR DE BEELDATELIERS van 6-11 jaar: DOWNLOAD zeker de startbrief/infobrief van de door jou gekozen vestigingsplaats.  Deze brief bevat belangrijke info omtrent materialenlijst, verlofdagen, praktische info,…  Deze brief kan je vinden op ons online-platform https://www.mijnacademie.be/tekenacademieheist  onder de rubriek START of op onze website https://www.heist-op-den-berg.be/tekenacademie

INFO OF VRAGEN:

* mail: tekenacademie@heist-op-den-berg.be

* Telefoon: 015 46 17 00

* Openingsuren secretariaat (tot 30 juni 2024 en vanaf 1/9/2024)

   Maandag        : 9 tot 13 uur      en van 18.00 tot 21.30 uur

   Dinsdag          : 9 tot 13 uur

   Woensdag      : 13 tot 17.30 uur

   Donderdag     : gesloten

   Vrijdag          : 9 tot 13.30 uur  en van 13.30 tot 20.30 uur

   Zaterdag       : 9 tot 12.30 uur

Het secretariaat is tijdens de zomervakantie gesloten.  Vanaf 26/8 t.e.m. 30/8 geopend van 9 tot 12 uur.

Op zaterdag 15 juni 2024 is het secretariaat  bereikbaar van 9 tot 12.30 uur.

Dirk Lemmens, directeur.

Voorwaarden korting

 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (of personen ten laste daarvan)
 • Verplicht ingeschreven als werkzoekende (of personen ten laste daarvan)
 • Leefloon van het OCMW of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (of personen

           ten laste daarvan)

 • Inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen                      
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOD
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
 • In een gezinsvervangend tehuis, MPI of in een pleeggezin verblijven
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten
 • Volwassenen van 18 t.e.m. 24 jaar
 • <18 jaar/ander gezinslid betaalde reeds en woont op hetzelfde adres
 • <18 jaar/bijkomende inschrijving in een ander domein (muziek, woord, dans

          of beeldende kunst)

 • Arbeidsongeschikt zijn voor ten minste 66%
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Attesten hiervoor kunnen binnengebracht worden tot 30 september 2024.

 ONLINE INSCHRIJVEN: HOE BEGIN IK ERAAN?

Hoe online inschrijven voor nieuwe leerlingen of bij een eerste aanmelding?

Stap 1: account aanmaken

 1. Surf naar volgende link: https://www.mijnacademie.be/tekenacademieheist   OF

Ga naar mijnacademie.be -  typ Heist-op-den-Berg in - klik op zoeken – kies ‘tekenacademie Heist-op-den-Berg’

 1. Maak uw account aan : ‘klik hier om jou account nu aan te maken’.  Geef je mailadres op en kies een wachtwoord.
 2. U ontvangt een mail om uw account te bevestigen.
 3. Aanmelden met deze account.

Stap 2: inschrijven

Ga naar mijnacademie.be -  typ Heist-op-den-Berg in - klik op zoeken – kies ‘tekenacademie Heist-op-den-Berg

 1. Aanmelden: Mailadres en wachtwoord ingeven. Klik op ‘aanmelden’
 1. Klik op ‘klik hier om een leerling toe te voegen’ .  Nadien moet je naast de naam en voornaam ook diens rijksregisternummer en geboorteplaats ingeven.  Je moet een token aanvragen.  Klik hiervoor op ‘ik heb geen token’ . Je ontvangt deze code op je mailadres of op het mailadres van betrokkene als het over een persoon gaat die niet tot je eigen leefeenheid behoort. Bij problemen: contacteer academie.
 1. Contactgegevens, akkoorden en extra vragen Hier zal je enkele gegevens moeten controleren of aanvullen. Check zeker e-mailadres en gsm-nummer. De academie werkt met een automatische sms-dienst bij afwezigheid van de leerkracht! Daarnaast moet je je akkoord geven op het academiereglement en het artistiek pedagogisch project en toestemming geven tot het gebruik van beeldmateriaal door de academie.  Tot slot klik je op ‘extra vragen in te vullen’.  Hier kan je vrijblijvend info vermelden.
 2. Klik nadien op ‘kies de leerling die je wil zien’ indien je verder wil inschrijven of je kan nog ‘een leerling toevoegen aan je account indien je nog een nieuw gezinslid wil inschrijven.
 3. Nadat je de leerling hebt gekozen die je wil zien, klik je op ‘nieuwe inschrijving’
 4. Kiezen maar en bevestigen!
 5. Betaling: klik nu links op ‘nu betalen’.  Volg de stappen. Betalen kan met bancontact.

Bij ‘vestigingen’ vind je info over onze vestigingen, bij ‘over ons’ kan je het academiereglement en APP raadplegen alvorens in te schrijven. Eens ingeschreven word je verondersteld akkoord te zijn met het academiereglement.

VEELGESTELDE VRAGEN

• Ik wens mijn inschrijving nog te wijzigen, nadat ik heb bevestigd.
Vraag aan het secretariaat om je inschrijving te resetten of handmatig aan te passen. 
• Mijn voorkeurklas is volzet!
 Jammer, maar je kan je op de wachtlijst laten zetten!  Neem dan contact op met het

 secretariaat!

Documenten