Inschrijven

Van 15 juni t.e.m. 30 september.
Uiterste inschrijvingsdatum: 30 september 2023.

 • De inschrijvingen verlopen online: https://www.mijnacademie.be/tekenacademieheist
  • maak een account aan: volg de stappen op je scherm
  • heb je al een account: klik op aanmelden en volg de stappen op je scherm
 • Studenten die niet online kunnen inschrijven of moeilijkheden ondervinden bij het inschrijven, kunnen terecht op het secretariaat. Neem je e-ID en mailadres zeker mee.  

Tarieven

Jongeren onder de 18 jaar: 82 €
Van 18 jaar tot 24 jaar: 159 €
Vanaf 25 jaar: 373 €

 • Verminderd tarief van 6 jaar tot 18 jaar: 55 €
 • Verminderd tarief vanaf 25 jaar: 159 €
 • Studenten met een vrijetijdskaart krijgen 80% korting. Aanvragen op het secretariaat.

Toelatingsvoorwaarden (leeftijd)

Om je in te schrijven voor tekenacademie moet je op 31 december van het lopende schooljaar de leeftijd van zes jaar bereikt hebben.

Betalingsmogelijkheden

Kortingen

Gezinskorting

Er wordt automatisch rekening gehouden met mogelijke gezinskortingen binnen de academie. De gezinskorting wordt onmiddellijk verrekend. (54 euro i.p.v. 81 euro). De korting geldt voor gezinsleden (-18 jaar) die op hetzelfde adres wonen.

Korting met attest

Deze korting moet je aanvragen via het mailadres van de academie of via het online platform. Er zijn twee betalingsmogelijkheden:

 • Je betaalt onmiddellijk het verminderd tarief: hiervoor moet je ons vooraf het betreffende attest mailen en
  na bevestiging van het secretariaat de online-inschrijving voldoen. De attesten voor de aanvraag verminderd tarief kunnen ook ingevoegd worden tijdens de online-inschrijving.
 • Je schrijft je in voor de gewenste opleiding en betaalt het volledige tarief. Je bezorgt via mail het betreffende attest in pdf (geen foto van het document). Als je attesten zijn goedgekeurd, wordt het te veel betaalde bedrag zo snel mogelijk terug overgeschreven.

Volgende attesten geven recht op korting:

 • Attesten voor uitkeringsgerechtigde werklozen: afhalen bij RVA/VDAB vanaf heden tot uiterlijk 30
  september 2023. Attesten met een geldigheidsdatum na 30 september worden niet meer aanvaard.
 • Attesten invaliditeit:
  • EU disability card
  • attesten van het FOD SOCIALE ZEKERHEID
  • attest van het ziekenfonds

Deze attesten moeten een geldigheidsdatum hebben tussen 1 maart en 30 september 2023 en moet je ten laatste indienen op 30 september 2023. Indien je de lessen aan de academie niet wenst verder te zetten, kan het inschrijvingsgeld teruggevorderd worden op het secretariaat tot en met 30 september.

Voorwaarden korting:

 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (of personen ten laste daarvan)
 • Verplicht ingeschreven als werkzoekende (of personen ten laste daarvan)
 • Leefloon van het OCMW of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (of personen ten laste daarvan)
 • Inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen
 • Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOD
 • Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
 • In een gezinsvervangend tehuis, MPI of in een pleeggezin verblijven
 • Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten
 • Volwassenen van 18 t.e.m. 24 jaar
 • <18 jaar/ander gezinslid betaalde reeds en woont op hetzelfde adres
 • <18 jaar/bijkomende inschrijving in een ander domein (muziek, woord, dans of beeldende kunst)
 • Arbeidsongeschikt zijn voor ten minste 66%
 • Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Veelgestelde vragen

 1. Ik wens mijn inschrijving nog te wijzigen, nadat ik heb bevestigd.
  Vraag aan het secretariaat om je inschrijving te resetten of handmatig aan te passen.

 2. Mijn 'voorkeurklas' is volzet.
  Jammer, maar je kan je op de wachtlijst laten zetten. Neem dan contact op met het secretariaat.