Installatievergadering bestuursploeg

8
januari
2019

Op dinsdag 8 januari 2019 om 20 uur vond de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad in Heist-op-den-Berg. Aansluitend volgde de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Agenda installatievergadering gemeenteraad:

 1. Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen.
 2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester.
 3. Installatie gemeenteraadsleden en vaststelling rangorde.
 4. Verkiezing voorzitter van de gemeenteraad.
 5. Fractievorming.
 6. Verkiezing schepenen en eedaflegging.

 Agenda eerste vergadering raad voor maatschappelijk welzijn:

 1. Verkiezing voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.
 2. Verkiezing leden bijzonder comité voor de sociale dienst.

De Heistse gemeenteraad verdeelt 35 zetels over 7 partijen: CD&V (10 zetels), N-VA (10 zetels), PRO Heist (4 zetels), Open VLD (3 zetels), Groen (2 zetels), Vlaams Belang (4 zetels) en eta+ (2 zetels). De meerderheid wordt gevormd door vijf partijen: CD&V, N-VA, PRO Heist, Open VLD en Groen. Deze nieuwe coalitie bezit 29 van de 35 zetels. 

Luc Vleugels wordt burgemeester voor drie jaar, hij legde deze voormiddag de eed af bij de gouverneur. Daarna neemt Jan Moons de functie van burgemeester over voor de rest van de legislatuur. Carl De Bie wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, na drie jaar neemt Patrick Feyaerts de fakkel over.

Kelly Van Tendeloo wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, na drie jaar neemt Dirk Van Noten over.

Het nieuwe schepencollege bestaat uit acht schepenen met volgende bevoegdheden:

 1. Luc Vleugels (CD&V): Algemeen beleid, Politie, Brandweer, Veiligheid en preventie, Communicatie en informatie, Dienstverlening en organisatie, Cultuur, Plattelandsbeleid, Landbouw, Juridische zaken, Ruimtelijke visie

 2. Kelly Van Tendeloo (PRO Heist): Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, Welzijn en gezondheid, Armoedebestrijding, Kinderopvang, Huis van het Kind, Diversiteit, Gelijke kansen en jeugd, Heist in de Wereld

 3. Eddy Gorris (N-VA): Burgerzaken, Sport, Vorming, (Kunst)onderwijs, Senioren, Europese zaken

 4. David Geerts (PRO Heist): Vrijwilligers en verenigingen, Waterbeleid, Openbare werken infrastructuur, Wonen, Jeugd

 5. Sarah Wouters (Groen): Ruimtelijke ordening, Thuiszorg, Woonzorgcentrum Berkenhof, Klimaat, Milieu en duurzaamheid

 6. Katleen Vantyghem (N-VA): Toerisme, Evenementen, Lokale mobiliteit, Dierenwelzijn, Participatie, Leefbare dorpskernen

 7. Patrick Feyaerts (Open VLD): Lokale economie, Markten, Citymarketing, Kernontwikkelingen, Werk, Openbare werken patrimonium

 8. Jan Moons (N-VA): ICT, Financiën, Personeel, Bovenlokale mobiliteit

Tijdens de bestuursperiode 2019-2024 vinden een aantal schepenwissels plaats. Wie welke bevoegdheden opneemt in de loop van de legislatuur wordt later meegedeeld. 

Hierbij de samenstelling van het schepencollege voor de komende jaren:

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Luc Vleugels 
Luc Vleugels
Luc Vleugels
Carl Verelst
Carl Verelst
Carl Verelst
Kelly Van Tendeloo
Kelly Van Tendeloo
Kelly Van Tendeloo
Dirk Van Noten
Dirk Van Noten
Dirk Van Noten
Eddy Gorris 
Eric Verbist
Eric Verbist
Eric Verbist
Eric Verbist tot 31/8, daarna Wim Van den Bruel
Wim Van den Bruel
Patrick Feyaerts 
Patrick Feyaerts
Patrick Feyaerts
Carl De Bie
Carl De Bie
Carl De Bie
David Geerts 
David Geerts
David Geerts
David Geerts
David Geerts
David Geerts
Sarah Wouters 
Sarah Wouters
Sarah Wouters
Sarah Wouters
Sarah Wouters
Sarah Wouters
Katleen Vantyghem 
Katleen Vantyghem
Katleen Vantyghem
Katleen Vantyghem
Katleen Vantyghem
Katleen  
Vantyghem
Jan Moons 
Jan Moons
Jan Moons
Jan Moons
Jan Moons
Jan Moons

De nieuwe coalitie heeft ondertussen een bestuursakkoord uitgewerkt. Hierin zijn de krachtlijnen opgenomen van de belangrijkste beleidsthema’s: mobiliteit, klimaat, sociaal beleid en armoedebestrijding, sport, cultuur, jeugd, dienstverlening, economie, participatie, deelkernen, verenigingen, Heist in de wereld, politie en veiligheid.

De eerste inhoudelijke gemeenteraad van 2019 vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019 om 20 uur. De krachtlijnen worden dan in meer detail voorgesteld aan de nieuwe gemeenteraad in de vorm van een ambitienota.

Uit deze ambitienota vloeit een 1.000-puntenlijst met acties en intenties. Deze punten worden getoetst aan de partijprogramma’s van de coalitie en worden financieel begroot. Ook de lopende zaken, die tijdens de legislatuur 2013-2018 opgestart werden, worden financieel begroot.

Uit dit overzicht volgt vervolgens een selectie van wat het beleid wil realiseren, en wanneer het bestuur dit de komende jaren wil uitvoeren (faseringsplan). Dit zal gedetailleerd worden neergeschreven in het meerjarenplan 2019-2024.

Contactinformatie