Integratie- en diversiteitsdienst

De integratie- en diversiteitsdienst (afgekort IDD) adviseert het gemeentebestuur bij het voeren van een etnisch-cultureel diversiteitsbeleid en ondersteunt de gemeentelijke diensten. 

De dienst werkt samen met lokale verenigingen en voorzieningen; dit alles binnen de krijtlijnen van het Vlaamse diversiteitsbeleid. De IDD maakt deel uit van de gemeentelijke administratie.

Taken

De integratie- en diversiteitsdienst geeft het lokale diversiteitsbeleid mee vorm door:

  • andere gemeentelijke diensten te stimuleren om rekening te houden met de etnisch-culturele diversiteit en hen daarbij te ondersteunen (bv. het ontwikkelen van een taalbeleid in de gemeente)
  • overleg op gang te brengen tussen de verschillende gemeentelijke diensten over diversiteit
  • het integratiebeleidsplan te coördineren
  • contacten te onderhouden met de verschillende bevolkingsgroepen, verenigingen en voorzieningen in de gemeenten en hun aandacht voor etnisch-culturele diversiteit aan te wakkeren
  • mee te werken aan vernieuwende initiatieven en projecten.

Vier focussen

De Integratie- en diversiteitsdienst spitst zich toe op:

  • sociale cohesie: de lokale samenlevingsprocessen, participatie aan het verenigingsleven en de lokale acties en activiteiten, de lokale integratie of secundaire inburgering (bv. De Babbelberg)
  • het verhogen van de toegankelijkheid van voorzieningen, via interculturalisering (bv. een toegankelijk onthaal, toegankelijke communicatie)
  • de participatie van etnisch-culturele minderheden aan het lokale beleid (bv. een praatcafé, bevragingen, een informeel adviesorgaan)
  • beeldvorming over etnisch-culturele diversiteit en het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor een lokaal diversiteitsbeleid.
 

Contact

Integratie- en diversiteitsdienst
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 87 82, ssym@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma, wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Di, do: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur