Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijk samenwerking is samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten, eventueel aangevuld met andere rechtspersonen, met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. 

Intergemeentelijke samenwerking wordt gereglementeerd door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen zowel met als zonder eigen rechtspersoonlijkheid bestaan. Op deze pagina publiceren we de oprichtingsakten en statuten van de samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. 


Cipal

TMVW (ov)

TMVS (dv)

Pidpa

Sociaal verhuurkantoor Onderdak

Pontes

Kempens Karakter

Iverlek

IOK Afvalbeheer

IOK

Berg en Nete

Den Draai

De Kringwinkel Zuiderkempen

Logo Mechelen

Milieu en Werk