Internationaal rijbewijs

Maak een afspraak

Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs (voor Belgen het 'gewone' rijbewijs) niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig. Het internationaal rijbewijs wordt uitgereikt bij team Burgerzaken van je woonplaats.

Om op reis een voertuig te besturen heb je het volgende nodig:

 • In de E.U.-landen: een Europees rijbewijs
 • In de andere landen: een Europees rijbewijs of een internationaal rijbewijs. Een internationaal rijbewijs is drie jaar geldig maar als het Belgisch rijbewijs minder lang geldig is, geldt dit ook voor het internationaal rijbewijs. Om te weten welk rijbewijs je nodig heeft, is het raadzaam de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland te raadplegen.

Voorwaarden

Je vraagt een internationaal rijbewijs aan wanneer je een reis plant naar een land waar men het Belgische rijbewijs niet aanvaardt als geldig rijdocument.

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet je dus op verzoek altijd je Belgisch rijbewijs tonen.

Procedure

 • Je kan het internationaal rijbewijs aanvragen bij Burgerzaken in het gemeentehuis, maak steeds een afspraak.
 • Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.
 • Als jouw internationaal rijbewijs afloopt, als je het verliest of als het beschadigd of gestolen is, moet je een nieuw exemplaar aanvragen in de gemeente. Daarbij geef je
  • jouw verlopen internationaal rijbewijs af
  • of, in geval van diefstal, een verklaring van diefstal door de Belgische politie .

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • je geldig Belgisch rijbewijs
 • eventueel het vorig internationaal rijbewijs of een attest van verlies of diefstal te verkrijgen bij de politie
 • een recente pasfoto
 • 25 euro

Bedrag

 Een internationaal rijbewijs kost 25 euro.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.

Contactinformatie