Investeren in hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is geproduceerd met natuurvriendelijke bronnen zoals zonne-energie, windenergie, hydro-energie en bio-energie. Door te investeren in groene energie helpt u niet alleen de natuur, maar u bespaart op lange termijn ook geld.

Zonnekaart

Vlaanderen krijgt jaarlijks gemakkelijk 1.000 uren volle zon per jaar. Dat vertegenwoordigt een immense hoeveelheid groene energie die geen schadelijke stoffen in de atmosfeer brengt.

Op de Zonnekaart Vlaanderen kan je nagaan in welke mate je dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler. De Zonnekaart geeft u een inschatting van de kostprijs van een installatie, terugverdientijd, winst per jaar, …

Energiedelen en energiegemeenschappen

Sinds 2022 kan je binnen het Fluvius-netwerk eigen opgewekte energie delen met anderen, zoals je familie, vrienden of buren. Je kan ook delen met jezelf, bijvoorbeeld door energie uit te wisselen tussen je thuisadres en je buitenverblijf. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een digitale meter.

Vanaf 2023 kunnen actieve afnemers, lokale overheden en ondernemingen zich verenigen in een energiegemeenschap om collectief energie uit te wisselen.

Energiecoöperaties

Als een groep samen in energieprojecten wil investeren, moet deze groep een rechtsvorm hebben. Een coöperatie (coöperatieve vennootschap) is een van de mogelijkheden. Hier vind je een overzicht van alle energiecoöperaties in Vlaanderen. Verder vind je hier een overzicht van alle projecten die door de erkende energiecoöperaties en crowdfundingplatformen gemeld zijn.