Jaarrekening

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiĆ«le nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.


Jaarrekening 2022 gemeente en OCMW 

Vaststelling: 27-06-2023 - Bekendmaking 28-06-2023

Jaarrekening 2022 autonoom gemeentebedrijf 

Vaststelling: 22-6-2023 - Bekendmaking: 23-6-2023

Jaarrekening 2022 welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan

Vaststelling: 9-5-2023 - Bekendmaking: 10-5-2022


Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW

Goedkeuring: 28-6-2022 - Bekendmaking: 30-6-2022


Jaarrekening 2021 autonoom gemeentebedrijf

Goedkeuring: 28-6-2022 - Bekendmaking: 30-6-2022