Juul & cultuur

Juuls interesses gingen niet enkel uit naar jazz. In 1959 was hij één van de oprichters van Zuidkempense Kunst- en Cultuurkring Hnita, waarvan hij tot aan zijn dood voorzitter was. Met haar diverse afdelingen, waaronder een literaire, foto-, toneel- en plastische kunstafdeling, gaf deze vereniging het culturele leven in Heist-op-den-Berg tal van nieuwe impulsen. In de Heistse kunstgalerij Mylène was hij een kleine twee decennia programmator. Zo zette hij Heist-op-den-Berg ook in een breder cultureel perspectief op de kaart.

Oude foto voorkant gebouw academie

Daarnaast had Juul ook nog ‘echte’ jobs: van 1970 tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Dienst Film, Muziek en Dans van het Ministerie voor Cultuur. In 1961 ging hij als docent Nederlands en Kunstgeschiedenis aan de slag aan de Academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten in Heist-op-den-Berg. In 1988 werd hij daar directeur.

Juul werd geëerd voor zijn grote bijdrage aan de cultuur in Heist-op-den-Berg en aan de jazz in het bijzonder. In 1996 ontving hij de Heistse Cultuurprijs. In het Duitse Weinheim kreeg hij in 2001 de 'Blue Bird Award' toegekend voor zijn toewijding aan de jazz gedurende meer dan veertig jaar. Terecht, want met de oprichting van een club in zijn gemeente, het organiseren van concerten, lezingen en cursussen en met zijn bijdragen voor radio en televisie gaf Juul impulsen aan de jazz en aan de jazzscene in onze gemeente, in Vlaanderen én daarbuiten. En dankzij zijn inspanningen kon deze muziek, die decennialang als inferieur gold, weerklank vinden bij een groter publiek.