Actualisering kadastraal inkomen

21
februari
2022

Het lokale bestuur gaat in samenwerking met MEOW (voorheen kadaster) het kadastraal inkomen actualiseren. Het kadastraal inkomen werd sinds 1975 niet meer aangepast. Daardoor betalen heel wat eigenaars geen correct bedrag. 

MEOW (voorheen kadaster) schat dat het om 3.500 eigenaars gaat. Zij ontvangen vanaf 15 maart een brief met invulformulier. Nadat het formulier is teruggezonden, wordt bekeken of een herberekening nodig is. Die herberekening gebeurt op basis van comfortelementen zoals de aanwezigheid van centrale verwarming en sanitaire voorzieningen.

Het actualiseren van het kadastraal inkomen zorgt voor een eerlijke inning van de belastingen. Wie alle verbouwingswerken heeft aangegeven, betaalt een hogere onroerende voorheffing op zijn huis dan ervoor. Jammer genoeg zijn er ook woningen verbouwd zonder aangifte. Die scheefgetrokken situatie willen we op deze manier rechttrekken.

Wat is het kadastraal inkomen?
Het kadastraal inkomen is een belasting die je jaarlijks voor je huis betaalt. Het is een schatting van de maandelijkse huurprijs die je woning in theorie zou opbrengen. Normaal wordt dat bedrag om de tien jaar herzien, maar sinds 1975 is dat in ons land niet meer gebeurd. Daardoor betalen eigenaars van bestaande woningen een kadastraal inkomen dat vaak veel lager ligt dan nieuwbouwwoningen van dezelfde omvang en met hetzelfde comfort. Want het kadastraal inkomen wordt bepaald bij het bouwen van een woning.

Meer weten?
ki@heist-op-den-berg.be 

Contactinformatie