Kempen 2030

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact sluit aan bij het burgemeestersconvenant 2030, in de Kempen gekend onder de naam ’Kempen2030’. De doelstelling van dit convenant is om 40% CO₂ te besparen tegen 2030 en om de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina, neem een kijkje op de website of lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

Specifieke doelstellingen en acties voor onze gemeente werden opgenomen in het energie- en klimaatactieplan. Als gemeente zullen we hierbij inzetten op volgende acties:

  • Lokale hernieuwbare energie en warmte: de regionale productie van hernieuwbare energie op een participatieve manier verhogen en het afsluiten van een onderhouds- en energieprestatiecontract voor een gedeelte van het gebouwenpatrimonium
  • Modal shift: wandelen en fietsen promoten, inzetten op openbaar vervoer en elektrische (deel)auto’s, trage wegen opwaarderen en nieuwe fietsverbindingen realiseren
  • Verhoogde renovatiegraad: renovatie van publieke en private gebouwen verhogen en acties uitvoeren om energie te besparen

Externe links