Kerken en Kapellen

Sint-Lambertuskerk - Heist-centrum

De geschiedenis van deze kerk begint met een prettige anekdote. De eerste kerk zou op 'de Lo' gestaan hebben. Toen er een nieuwe kerk moest komen, zou men een ezel los gelaten hebben en waar hij bleef staan, zou de kerk gebouwd worden.

Maar terug naar de feiten. De oudste delen van deze kerk zouden dateren van rond 1340. In 1585 ging een groot deel van de kerk in vlammen op tijdens de toenmalige godsdienstperikelen. De heropbouw nam vele jaren in beslag (tot ongeveer 1620). Er volgden nog verbouwingen, waaronder grote herstellingswerken rond 1900. Een eeuw later was er terug nood aan een grondige restauratie, waardoor de Sint-Lambertuskerk nu weer prachtig staat te stralen boven op de berg.

De blikvanger in het interieur is de prachtige preekstoel van Kerricx. In bas-reliëfs worden diverse aspecten van het leven van Sint-Lambertus getoond, onderaan zijn er tevens beelden van Mozes en St-Jan de doper, als symbolen voor het oude en nieuwe testament.

Sint-Salvatorkerk - Booischot

De eerste kapel van Booischot ontstond in de 15de eeuw. Door de eeuwen heen werd ze herhaaldelijk verbouwd en vergroot. De heren van Ter Laken, de familie della Faille de Leverghem, speelden hierin vaak een belangrijke rol, o.a. als geldschieters voor verbouwingen.

In 1856 werd de kapel afgebroken en werd er gestart met de bouw van de huidige neogotische kerk. In het interieur treffen we nog verscheidene oude kunstwerken die waarschijnlijk uit de vroegere kapel komen. Het opmerkelijkst zijn de 15 obiits, die ter nagedachtenis van de adellijke overledenen van Hof Ter Laken werden geschilderd.

Sint-Guibertuskerk - Itegem

Vermoedelijk was er in het midden van de elfde eeuw al een kerkgebouw in Itegem. De kerk werd eind 16de eeuw door Nederlandse troepen verwoest. De eerste herstellingen gebeurden snel, maar hielden niet lang stand.

In het midden van de 17de eeuw werd er dan ook een volledig nieuwe kerktoren gebouwd. Deze toren bevat ook de merkwaardige "lantaarn" in de spits. Het interieur werd in het begin van de 19de eeuw hervormd in Nieuwgriekse stijl wat een prachtig, sfeervol resultaat gaf, dat we nu nog steeds kunnen bewonderen.

O.-L.-Vrouw van Altijd durende bijstand-kerk - Hallaar

De eerste Hallaarse kerk was de kapel van de burcht van de Mechelse Berthouten, die al in 1131 bestond. De oorsprong van de huidige kerk gaat terug tot de 14de eeuw, die eerst was toegewijd aan het Heilig Kruis. In 1502 werd deze titel vervangen door die van Onze Lieve Vrouw.

De kerk is reeds eeuwenlang een bedevaartsoord. In de kerk bevindt zich het wonderbare, aangeklede houten Maria-met-kind beeld. Dit beeld zou dateren uit de 15de of 16de eeuw, maar hiervan blijven slechts kleine delen over. De gouden bedevaartstijden in 17de en 18de eeuw zorgden voor verbouwingen en verfraaiingen aan de kerk.

Sint-Jan-Baptistkerk - Schriek

Schriek had reeds in 1260 een eigen kapel en werd in 1309 een zelfstandige parochie. De oudste delen van de huidige kerk zijn waarschijnlijk uit de 14de eeuw. De kerk heeft ook geleden onder de godsdiensttroebelen rond 1600. In 1636 werd ze geplunderd door Franse soldaten. Het herstel duurde zeker 20 jaar.

De Sint-Jan-Baptistkerk is de enige van de elf Heistse kerken die vijf altaren bezit. Een ander opvallend detail zijn de obiits of rouwblazoenen van de adellijke afgestorvenen van de familie Van Der Stegen van het verdwenen Schriekkasteel.

Sint-Jan-Baptistkerk - Wiekevorst

De bouw van de huidige kerk begon in 1757. De kerk werd opgetrokken in Nieuwgriekse stijl en werd 100 jaar later al uitgebreid met kruisbeuk, vergroot koor en een nieuwe toren.

Het interieur behield zijn 18de eeuwse rococo uitzicht. Meest opvallend hierin is het monumentale barokke hoofdaltaar met twee paar Corinthische zuilen, halfronde bekroning, knielende engelengroep en een prachtig schilderij "calvarieberg" van de 17de eeuwse barokke schilder de Crayer.

Rondom de kerk zijn nog verscheidene grafstenen, o.a. van vroegere parochiepriesters.

Kloosterkapel - Heist-op-den-Berg

In het voormalige Annonciadenklooster is er een prachtige neogotische kapel met sierlijk torentje. Je komt de kapel binnen langs de prachtige deur met afbeelding van de stichters van de orde, St.-Johanna van Valois. Verder wordt de aandacht getrokken door de mooie brandglasramen.

Krijserskapel - Kapelledijk - Vildersweg in Wiekevorst

Deze beschermde kapel werd in 1754 gebouwd ter ere van O.L.V. van de altijddurende bijstand. Vele moeders kwamen hier bidden tegen het overmatig wenen van hun baby's, wat de kapel haar bijnaam gaf. Het opschrift "refugium peccatorum" betekent "toevlucht der zondaars". In de kapel zie je een classicistisch altaar met geklede madonna, geflankeerd door o.m. Sint-Jan de Doper.

Sint-Bernarduskapel - Schriek

Deze kapel zou de oudste van Vlaanderen zijn. Volgens de archieven dateert ze van vóór 1565. In 1991 werd de kapel afgebroken om drie jaar later in identieke vorm heropgebouwd te worden.

Sint-Donatuskapel - Hallaar

De eerste Donatuskapel op deze plaats werd in het midden van de 19de eeuw gebouwd. Toen er in 1937 een stoomtram tegen botste, diende ze hersteld te worden. Het originele houten Donatusbeeld werd vervangen door een gipsen kopie. Het origineel werd in 1991 gerestaureerd en is te bezichtigen in heemmuseum "Die Swane" op het Heistse Kerkplein. In 1990 moest de kapel wijken voor de verkeersveiligheid, maar ze werd enkele meters verderop naar het origineel heropgebouwd door leerlingen van het Heistse Sint-Lambertusinstituut.

Onze Lieve Vrouw in 't Hout - Behoudenis der kranken

In 1862 ontving de toenmalige pastoor van Heist, E.H. van Inthoudt van één van zijn parochianen een Mariabeeldje met het opschrift "Behoudenis der kranken". Op zoek naar een geschikte plaats voor de verering van dat beeld, kwam hij terecht in het Bergbos. De oorspronkelijke staakkapel werd in 1948 vervangen door een stenen grot, omgeven door planten en zitbanken. Deze plaats is nog steeds bekend onder de dubbele naam "Onze Lieve Vrouw in't hout – behoudenis der kranken".