Kerk Booischot

Parochie Sint-Salvator

kerk booischot
De eerste kapel van Booischot ontstond in de 15de eeuw. Door de eeuwen heen werd ze herhaaldelijk verbouwd en vergroot. De heren van Ter Laken, de familie della Faille de Leverghem, speelden hierin vaak een belangrijke rol, o.a. als geldschieters voor verbouwingen.

In 1856 werd de kapel afgebroken en werd er gestart met de bouw van de huidige neogotische kerk. In het interieur treffen we nog verscheidene oude kunstwerken die waarschijnlijk uit de vroegere kapel komen. Het opmerkelijkst zijn de 15 obiits, die ter nagedachtenis van de adellijke overledenen van Hof Ter Laken werden geschilderd.


---> contactgegevens parochie